KSIĘGA ADRESOWA POLSKI 1926-1930

 

„Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” z lat 1926-1930 była wydawana nakładem warszawskiego Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o., a drukowana w bydgoskich Zakładach Graficznych „Bibljoteka Polska”. 1-sze wydanie obejmuje lata 1926/1927, 2-gie rok 1928, 3-cie 1929, a 4-te 1930. Dla każdej miejscowości przytaczam też jej krótką charakterystykę podaną w poszczególnych wydaniach „Księgi”.

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚCI LEŻĄCE W BYŁYCH (1918-1939) I OBECNYCH GRANICACH GMINY

KOBYLNICA RUSKA - KOBYLNICA WOŁOSKA - POTOK JAW. (d. FEHLBACH) - SKOLIN - WIELKIE OCZY - WÓLKA ŻMIJOWSKA - ŻMIJOWISKA

 

 

MIEJSCOWOŚCI WŁĄCZONE DO GMINY W ROKU 1973

BIHALE - ŁUKAWIEC - MAJDAN LIPOWIECKI

 

 

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO GMINY DO ROKU 1944 (obecnie na Ukrainie)

BOŻA WOLA - CZAPLAKI -  PRZEDBÓRZE - RUDA KOCHANOWSKA - RUDA KRAKOWIECKA - ŚWIDNICA

 

Uwagi:

- Publikowanie fragmentów poniższych materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania adresu tej strony i odpowiedniej „Księgi”.

- (X) po nazwisku lub nazwie firmy oznacza, że była ona zarejestrowana w sądzie.

- Potok Jaworowski (d. Fehlbach) i Majdan Lipowiecki nie występują w „Księdze”.

- Czaplaki zostały w roku 1944 podzielone granicą państwową i nie są obecnie samodzielną miejscowością. Większa część leży na Ukrainie.

- W wypisach dokonałem pewnych korekt nazwisk w miejscach, w których były w oczywisty sposób zniekształcone.

 

 

BIHALE:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km), urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.

1928 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km), urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.

1929 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km), urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.

1930 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 950 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy i urząd telegraficzny Nowa Grobla (3 km), urząd telefoniczny Lubaczów. Parafia greckokatolicka.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Bławaty

Ehrman S.

Ehrman S.

Ehrman S.

Ehrman S.

Kowale

Solilak I.

Solilak I.

Solilak I.

Solilak I.

Krawcy

Kaczor M.

-

-

-

Kowal K.

Kowal K.

Kowal K.

-

Różne towary

-

Ehrman G.

Ehrman G.

Ehrman R.

Stolarze

Baranowski J.

Baranowski J.

Baranowski J.

Baranowski J.

Przyszły D.

-

-

-

Sopel J.

-

-

-

Szewcy

Oleksa K.

Oleksa K.

Oleksa K.

-

Sabot W.

-

-

-

 

*  *  *

 

BOŻA WOLA:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 330 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (20 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 330 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (20 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.

1929 – (nie występuje).

1930 – (nie występuje).

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Cieśle

Ulman W.

Ulman W.

-

-

Krawcy

Pokraka L.

Pokraka L.

-

-

Stolarze

Jarosz W.

Jarosz W.

-

-

Szewcy

Lone S.

Lone S.

-

-

Tytoniowe wyroby

Janeczko K.

Janeczko K.

-

-

 

*  *  *

 

CZAPLAKI:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 313 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (18 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 313 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (18 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec.

1929 – (nie występuje).

1930 – (nie występuje).

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Tytoniowe wyroby

Blajberg I.

Blajberg I.

-

-

 

*  *  *

 

KOBYLNICA RUSKA:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Radymno (22 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Radymno (22 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.

1929 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Radymno (22 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.

1930 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1360 mieszkańców. Stacja kolejowa Radymno (22 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Wielkie Oczy.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Właściciele ziemscy

Myszkowski Józ. (116 ha)

-

-

-

Cieśle

Dziuban I.

Dziuban I.

Dziuban I.

Dziuban I.

Fedyk T.

-

-

-

Wuszko S.

-

-

-

Kołodzieje

Hryńko O.

Hryńko O.

Hryńko O.

Hryńko O.

Kowale

Koch K.

Koch K.

Koch K.

Koch K.

Krawcy

Borchowiec F.

Borchowiec F.

Borchowiec F.

Borchowiec F.

Lasy-eksploatacja

Brenner M. i Ska

Brenner M. i Ska

Brenner M. i Ska

-

Hołobut Sz. i Ska

Hołobut Sz. i Ska

Hołobut Sz. i Ska

Hołobut Sz. i Ska

-

Pawlik F.

Pawlik F.

Pawlik F.

Murarze

Woś F.

Woś F.

Woś F.

Woś F.

Spożywcze artykuły

„Nadzieja” (X)

„Nadzieja” (X)

„Nadzieja” (X)

„Nadzieja” (X)

Stolarze

Seczyk M.

Seczyk M.

Seczyk M.

Seczyk M.

Szewcy

Koch P.

Koch P.

Koch P.

Koch P.

Sawiński P.

-

-

-

Tytoniowe wyroby

Baruch D.

Baruch D.

Baruch D.

Baruch D.

Wiszczur P.

Wiszczur P.

Wiszczur P.

-

Wyszynk trunków

Katz Sz.

Katz Sz.

Katz Sz.

Katz Sz.

Zboże

-

Preiss I.

Preiss I.

Preiss I.

Strassberg J.

-

-

-

 

*  *  *

 

KOBYLNICA WOŁOSKA:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Jaworów, sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (26 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (26 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.

1929 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (26 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.

1930 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1418 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (26 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Wielkie Oczy. Parafia greckokatolicka.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Właściciele ziemscy

Eminowicz Miecz. (318 ha)

Eminowicz Miecz. (318 ha)

Eminowicz Miecz. (318 ha)

Eminowicz Miecz. (318 ha)

Eminowicz (291 ha)

-

-

-

Cegielnie

Czech F.

Czech F.

Czech F. (X)

Czech F. (X)

Dachówki-fabryki

Parowa Fabr. Dachówek (X)

Parowa Fabr. Dachówek (X)

Parowa Fabr. Dachówek (X)

Parowa Fabr. Dachówek (X)

Kooperatywy

-

-

„Lubań” z o. o.

„Lubow” z o. o.

Tartaki

Czech F.

Czech F.

Czech F.

Czech F.

Tytoniowe wyroby

Boczularz D.

Boczularz D.

Boczularz D.

Boczularz D.

Romanko I.

-

-

-

-

Sawka A.

Sawka A.

Sawka A.

Silberman S.

Silberman S.

Silberman S.

Silberman S.

Wyszynk trunków

Steinbach S.

Steinbach S.

Steinbach S.

Steinbach S.

 

*  *  *

 

ŁUKAWIEC:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i greckokatolicka.

1928 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i greckokatolicka.

1929 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i greckokatolicka.

1930 – Wieś i gmina, powiat Lubaczów, sąd powiatowy Lubaczów, sąd okręgowy Lwów, 1735 mieszkańców. Stacja kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Lubaczów (10 km). Parafie rzymskokatolicka i greckokatolicka.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Właściciele ziemscy

Jamnogiewicz Jan (900 ha)

Jamnogiewicz Jan (900 ha)

Jamnogiewicz Jan (900 ha)

Jamnogiewicz Jan (900 ha)

Cieśle

Krzyczkowski J.

Krzyczkowski J.

Krzyczkowski J.

Krzyczkowski J.

Kowale

Kłos M.

Kłos M.

Kłos M.

Kłos M.

Lasy-eksploatacja

-

-

Aschkenazy i Katz

Aschkenazy i Katz

Tytoniowe wyroby

Trojnar J.

Trojnar J.

Trojnar J.

Trojnar J.

Wyszynk trunków

-

-

Kociołek J.

Kociołek J.

 

*  *  *

 

PRZEDBÓRZE:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.

1929 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.

1930 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 517 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Właściciele ziemscy

Kamerman Wolf (132 ha)

Kamerman Wolf (132 ha)

Kamerman Wolf (132 ha)

Kamerman Wolf (132 ha)

Dachówki-wytwórnie

Fuss J.

-

-

-

-

Mauber A. i Keiser

Mauber A. i Keiser

Mauber A. i Keiser

Młyny

Karczewski L.

Karczewski L.

Karczewski L.

Karczewski L.

Różne towary

Steinchas Ch.

-

-

-

Tytoniowe wyroby

Kejzer A.

Kejzer A.

Kejzer A.

Kejzer A.

Żyrucho W.

-

-

-

Wyszynk trunków

Mauber A.

-

-

-

 

*  *  *

 

RUDA KOCHANOWSKA:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 273 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 273 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec.

1929 – (nie występuje).

1930 – (nie występuje).

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Kowale

Markiza I.

Markiza I.

-

-

Wyszynk trunków

Kampel L.

Kampel L.

-

-

 

*  *  *

 

RUDA KRAKOWIECKA:

1926/7 – (nie występuje).

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Jaworów, sąd okręgowy Przemyśl, 322 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec.

1929 – (nie występuje).

1930 – (nie występuje).

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Cieśle

-

Słoninka F.

-

-

-

Wanio O.

-

-

Kołodzieje

-

Tylipski P.

-

-

Krawcy

-

Kaczmar A.

-

-

-

Wanio P.

-

-

Szewcy

-

Dubik M.

-

-

-

Pona J.

-

-

Tytoniowe wyroby

-

Białowąs Fr.

-

-

 

*  *  *

 

SKOLIN:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja kolejowa Nowa Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja kolejowa Nowa Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

1929 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja kolejowa Nowa Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

1930 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 316 mieszkańców. Stacja kolejowa Nowa Grobla (15 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Młyny

Seredyński F.

Seredyński F.

Seredyński F.

Seredyński F.

Szewcy

Węgierak A.

Węgierak A.

Węgierak A.

Węgierak A.

Tytoniowe wyroby

Pawłowski A.

Pawłowski A.

Pawłowski A.

Pawłowski A.

 

*  *  *

 

ŚWIDNICA:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka. Gorzelnia.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka. Gorzelnia.

1929 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka. Gorzelnia.

1930 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1077 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (16,3 km), urząd pocztowy, urząd telegraficzny i urząd telefoniczny Krakowiec. Parafia greckokatolicka. Gorzelnia.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Właściciele ziemscy

Fangor Rom. (378 ha)

Fangor Rom. (378 ha)

Fangor Rom. (378 ha)

Fangor Rom. (378 ha)

Bydło-handel

Walzer J.

Walzer J.

Walzer J.

-

Cieśle

Lesiak P.

Lesiak P.

Lesiak P.

Lesiak P.

Gorzelnie

Fangor F. (X)

Fangor R. (X)

Fangor R. (X)

Fangor R. (X)

Konie-handel

Lauerbrun J.

-

-

-

-

Salzbrun J.

Salzbrun J.

Salzbrun J.

Kooperatywy

„Buducznist”, Sp. z o. o. (X)

„Buducznist”, Sp. z o. o. (X)

„Buducznist”, Sp. z o. o. (X)

„Buducznist”, Sp. z o. o. (X)

Kowale

Misiurski L.

Misiurski L.

Misiurski L.

Misiurski L.

Stolarze

Petrów M.

Petrów M.

Petrów M.

Petrów M.

Tytoniowe wyroby

Wołoszyn J.

Wołoszyn J.

Wołoszyn J.

Wołoszyn J.

Wyszynk trunków

-

Lesiak P.

Lesiak P.

Lesiak P.

Steinbrock Z.

-

-

-

 

*  *  *

 

WIELKIE OCZY:

1926/7 – Miasteczko, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (23 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka, klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co środę. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie.

1928 – Miasteczko, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Jaworów (23 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka, klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co środę. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie, cegielnie i młyny.

1929 – Miasteczko, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (23 km), urząd telefoniczny, urząd pocztowy i urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka, klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co wtorek. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie, cegielnie i młyny.

1930 – Miasteczko, powiat Jaworów, sąd grodzki Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 1668 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (23 km), urząd telefoniczny, urząd pocztowy i urząd telegraficzny w miejscu. Urząd miejski i parafia katolicka, klasztor św. Karola Boromeusza. Rzeźnia miejska. Stowarzyszenie rękodzielników, stowarzyszenie handlowców. Targi: co wtorek. Jarmarki: 8 razy do roku. Gorzelnie, cegielnie i młyny.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

 

Burmistrz

-

-

-

Czerny Karol

Komisarz rządowy

Sikorski Józef

Sikorski Józef

Czerny Karol

-

Komendant OSP

Bronhard Piotr

Bronhard Piotr

Bronhard Piotr

Bronhard Piotr

Lekarze

Grünseit Józ., dr

Grünseit Józ., dr

Grünseit Józ., dr

Grünseit Józ., dr

Adwokaci

Czerny Kar., dr

Czerny Kar., dr

Czerny Kar., dr

Czerny Kar., dr

Właściciele ziemscy

Czerny Kar., dr (286 ha)

Czerny Kar., dr (1350 ha)

Czerny Kar., dr (1350 ha)

Czerny Kar., dr (1350 ha)

Akuszerki

Gryniewicz Józ.

Gryniewicz Józ.

Gryniewicz Józ.

Gryniewicz Józ.

-

-

-

Teitelbaum M.

Apteki/Drogeria

Grünseit J.

Grünseit J.

Grünseit J.

Grünseit J.

Bednarze

Drapak S.

Drapak S.

Drapak S.

Drapak S.

-

-

Halcer K.

Halcer K.

Holacz K.

-

-

-

Blacharze

Distler I.

Distler I.

Distler I.

Distler I.

Fener M.

-

-

-

Bławaty

Bleiberg S.

Bleiberg S.

Bleiberg S.

Bleiberg S.

Drechsler B.

Drechsler B.

Drechsler B.

Drechsler B.

Kelhauer T.

Kelhauer T.

-

-

März J.

März J.

März J.

März J.

Thaler T.

Thaler T.

Thaler T.

Thaler T.

Budowlani majstrzy

Serdyński S.

Serdyński S.

Serdyński S.

Serdyński S.

Bydło-handel

-

-

Strassberg I. (X)

Strassberg I. (X)

Strassberg L. (X)

Strassberg L. (X)

-

-

-

-

Strassberg M.

Strassberg M.

Weichselbaum Ch. i Ska

Weichselbaum Ch. i Ska

Weichselbaum Ch. i Ska

Weichselbaum Ch. i Ska

Wolfus G.

Wolfus G.

Wolfus G.

Wolfus G.

Wolfus J.

Wolfus J.

Wolfus J.

Wolfus J.

Cegielnie

Czech Lud.

Czech Lud.

Czech Lud.

Czech Lud.

-

Czerny K.

Czerny K.

-

Cieśle

Gajdasz S.

Gajdasz S.

Gajdasz S.

-

Gołębiowski J.

Gołębiowski J.

Gołębiowski J.

Gołębiowski J.

Łesiak M.

Łesiak M.

Łesiak M.

Łesiak M.

Malnowicz S.

-

-

-

Mocharski J.

-

-

-

Sikorski F.

-

-

-

Sikorski M.

Sikorski M.

Sikorski M.

Sikorski M.

Szewczyk D.

Szewczyk D.

Szewczyk D.

Szewczyk D.

Szewczyk S.

-

-

-

Drogeria (p. Apteki)

 

 

 

 

Drób

Bleiberg L.

Bleiberg L.

Bleiberg L.

Bleiberg L.

Nory F.

Nory F.

-

-

Traum N.

Traum N.

Traum N.

-

Drzewo-hurt

Brenner M. i Ska

Brenner M. i Ska

Brenner M. i Ska

Brenner M. i Ska

Hołobud S.

Hołobud S.

-

-

Fryzjerzy

Howrylak M.

-

-

-

-

-

Majus I.

Majus I.

-

Małysz M.

Małysz M.

Małysz M.

Szewczyk S.

Szewczyk S.

-

-

Galanteria

Schwebel I.

Schwebel I.

Schwebel I.

Schwebel I.

Gorzelnie

Czerny Kar.

Czerny Kar.

Czerny Kar.

Czerny Kar.

Gorzelnia Rolnicza

Gorzelnia Rolnicza (X)

-

-

Hotele

Pałczak L.

Pałczak L.

Pałczak L.

Pałczak L.

Kasy pożyczk.-oszczędn.

Kasa Raiffeisena (X)

Kasa Raiffeisena (X)

Kasa Raiffeisena (X)

-

Kaszarnie

-

König S.

König S.

König S.

-

Sens I.

Sens I.

Sens I.

Kolonialne artykuły

Bodek I. (X)

Bodek I. (X)

Bodek I. (X)

Bodek I. (X)

Kołodzieje

Pająk W.

Pająk W.

-

 

Wolańczyk W.

Wolańczyk W.

Wolańczyk W.

Wolańczyk W.

Konfekcja męska

Halpern J.

Halpern J.

-

-

Koszykarze

Węgierek M.

Węgierek M.

Węgierek M.

Węgierek M.

Kowale

Fedyna P.

-

-

-

Nesel G.

Nesel G.

Nesel G.

-

Nesel K.

Nesel K.

Nesel K.

Nesel K.

Pankiewicz M.

Pankiewicz M.

Pankiewicz M.

Pankiewicz M.

-

Ronga M.

Ronga M.

-

Krawcy

August Ch.

August Ch.

August Ch.

August Ch.

August I.

August I.

August I.

August I.

August N.

August N.

August N.

August N.

-

Gross Ch.

Gross Ch.

Gross Ch.

Wasner J.

Wasner J.

Wasner J.

Wasner J.

Kuchenne naczynia

Kelhaur M.

Kelhaur M.

Kelhaur M.

Kelhaur M.

Lasy-eksploatacja

-

Brenner M. i Ska

Brenner M. i Ska

Brenner M. i Ska

-

Gärtner I.

Gärtner I. i Ska

Gärtner I. i Ska

Maszyny do szycia

Reifer A.

Reifer A.

Reifer A.

Reifer A.

Meble

Bronhard D.

Bronhard D.

Bronhard D.

Bronhard D.

Bronhard J.

Bronhard J.

Bronhard J.

Bronhard J.

Bronhard L.

Bronhard L.

Bronhard L.

Bronhard L.

-

Bronhard M.

Bronhard M.

Bronhard M.

Bronhard S.

Bronhard S.

-

-

Młyny

Brenner Mend. i Ska (benz.)

Brenner Mend. i Ska (benz.)

Brenner Mend. i Ska (benz.)

-

-

Czerny K.

Czerny K., dr (par.)

Czerny K., dr (par.)

Murarze

Gardzielik K.

Gardzielik K.

Gardzielik K.

Gardzielik K.

Kamiński J.

Kamiński J.

Kamiński J.

Kamiński J.

-

-

Sawiński P.

Sawiński P.

Owoce

Stachel E.

Stachel E.

Stachel E.

Stachel E.

Urim J.

Urim J.

Urim J.

Urim J.

Piekarnie

Lottner M.

Lottner M.

Lottner M.

Lottner M.

März M.

März M.

März M.

März M.

Schaff S.

Schaff S.

Schaff S.

Schaff S.

Piśmienne materiały

-

Majus S.

Majus S.

Majus S.

Schweber E.

Schweber E.

Schweber E.

Schweber E.

Restauracje

Just J.

Just J.

Just J.

Just J.

Rolnicze narzędzia

-

-

Dizion

Dizion

Goldstein S.

Goldstein S.

Goldstein S.

Goldstein S.

Różne towary

Adolf J.

Adolf J.

Adolf J.

Adolf J.

„Bazar Miejscowy”

„Bazar Miejscowy”

-

-

Goldman M.

Goldman M.

Goldman M.

Goldman M.

Goldstein A.

Goldstein A.

Goldstein A.

Goldstein A.

Goldstein P.

Goldstein P.

Goldstein P.

Goldstein P.

Just J.

Just J.

Just J.

Just J.

Känig S.

Känig S.

Känig S.

Känig S.

Karg F.

Karg F.

Karg F.

-

Kelner T. (X)

Kelner T. (X)

Kelner T. (X)

Kelner T. (X)

Kółko Rolnicze (X)

Kółko Rolnicze (X)

Kółko Rolnicze (X)

Kółko Rolnicze (X)

Krieg M.

Krieg M.

Krieg M.

Krieg M.

Majus J. (X)

-

-

-

Schuff A.

Schuff A.

Schuff A.

-

Weiss H.

Weiss H.

Weiss H.

Weiss H.

Wolfus G.

Wolfus G.

Wolfus G.

Wolfus G.

Ryby-hodowla

-

-

Czerny K., dr

Czerny K., dr

Rzeźnicy

Arem Maj.

Arem Maj.

Arem Maj.

Arem Maj.

Arem Moz.

Arem Moz.

Arem Moz.

Arem Moz.

-

Karg S.

-

-

Pałczak L.

Pałczak L.

Pałczak L.

Pałczak L.

Urim K.

Urim K.

Urim K.

Urim K.

Urim M.

Urim M.

Urim M.

Urim M.

Zipper M.

Zipper M.

Zipper M.

Zipper M.

Siodlarze

Żegatowski  J.

Żegatowski  J.

Żegatowski  J.

-

Skóry

-

-

-

Fazik A.

Girtner R.

Girtner R.

Girtner R.

Girtner R.

-

-

Goldstein R.

Goldstein R.

Hauben J.

Hauben J.

Hauben J.

Hauben J.

Just J.

Just J.

Just J.

Just J.

Ornstein S.

Ornstein S.

Ornstein S.

Ornstein S.

Toliss A.

Toliss A.

-

-

Skórzane wyroby

Bołotnich J.

Bołotnich J.

Bołotnich J.

Bołotnich J.

Botowicz L.

Botowicz L.

Botowicz L.

Botowicz L.

Bronhard P.

Bronhard P.

Bronhard P.

Bronhard P.

Pałczak G.

Pałczak G.

Pałczak G.

Pałczak G.

Skulski B.

Skulski B.

-

-

Spirytualia/Spir.-hurt

Fränkel A.

Fränkel A.

-

-

Stolarze

Bronhard D.

Bronhard D.

Bronhard D.

Bronhard D.

Bronhard J.

Bronhard J.

Bronhard J.

Bronhard J.

Bronhard S.

Bronhard S.

Bronhard L.

Bronhard L.

Kuśnierz J.

-

-

-

Studnie - budowa

Pałczak S.

Pałczak S.

Pałczak S.

Pałczak S.

-

Sawiński S.

Sawiński S.

Sawiński S.

Sukno

-

Bleiberg B.

Bleiberg B.

Bleiberg B.

Bleiberg P.

-

-

-

Galler L.

Galler L.

Galler L.

Galler L.

Schloff A.

Schloff A.

Schloff A.

Schloff A.

Sens I.

Sens I.

Sens I.

Sens I.

Stronik L.

-

-

-

Szewcy

-

Batowicz L.

Batowicz L.

Batowicz L.

-

Bołotnich J.

Bołotnich J.

Bołotnich J.

-

Bronhard P.

Bronhard P.

Bronhard P.

Gajdasz W.

Gajdasz W.

Gajdasz W.

Gajdasz W.

Sawiński M.

Sawiński M.

Sawiński M.

Sawiński M.

Sawiński W.

Sawiński W.

Sawiński W.

Sawiński W.

Węgierak J.

Węgierak J.

-

-

Szkło i porcelana

-

Feuer M.

Feuer M.

Feuer M.

Schweber I.

Schweber I.

Schweber I.

Schweber I.

Szkło/Szkło okienne

Gotlieb M.

Gotlieb M.

-

-

-

-

Gross Ch.

Gross Ch.

Serman B.

Serman B.

Serman B.

Serman B.

Ślusarze

Delekta F.

Delekta F.

Delekta F.

-

Nessel K.

Nessel K.

Nessel K.

Nessel St.

Tartaki

Czech L.

Czech L.

Czech L.

Czech L.

Tytoniowe wyroby

Cichy J.

Cichy J.

Cichy J.

Cichy J.

Pantel R.

Pantel R.

Pantel R.

Pantel R.

-

Reimund P.

-

-

Wyszynk trunków

Pałczak L.

Pałczak L.

Pałczak L.

Pałczak L.

Strassberg S.

Strassberg S.

Strassberg S.

Strassberg S.

Thaler J.

Thaler J.

-

-

Zboże

 

Munter M.

Munter M.

Munter M.

Munter M.

Scheer

Scheer

Scheer

Scheer

Zegarmistrzostwo

Gordzielski K.

-

-

-

Żelazo

Dizion J.

-

Dizion J.

Dizion J.

Goldstein S.

Goldstein S.

Goldstein S.

Goldstein S.

 

*  *  *

 

WÓLKA (WULKA) ŻMIJOWSKA:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 416 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Lubaczów (14 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 416 mieszkańców. Stacja kolejowa i urząd telefoniczny Lubaczów (14 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy.

1929 – (nie występuje).

1930 – (nie występuje).

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Kowale

Malec P.

Malec P.

-

-

Szewcy

Ilo W.

Ilo W.

-

-

Wyszynk trunków

Schlaf S.

Schlaf S.

-

-

 

*  *  *

 

ŻMIJOWISKA:

1926/7 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 769 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

1928 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 769 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

1929 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 769 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

1930 – Wieś i gmina, powiat Jaworów, sąd powiatowy Krakowiec, sąd okręgowy Przemyśl, 769 mieszkańców. Stacja kolejowa Jaworów (20 km), urząd pocztowy i urząd telegraficzny Wielkie Oczy, urząd telefoniczny Krakowiec.

 

Profesja

1926/27

1928

1929

1930

Bławaty

Bruner R.

Bruner R.

Bruner R.

Bruner R.

Kowale

Fedyna P.

Fedyna P.

Fedyna P.

Fedyna P.

Tytoniowe wyroby

Mróczkowski D.

-

-

-

Steinberg D.

Steinberg D.

Steinberg D.

Steinberg D.

Wyszynk trunków

Lipper W.

-

-

-

Zboże

Brumer Ch.

Brumer Ch.

Brumer Ch.

Brumer Ch.