WIELKIE OCZY W MIĘDZYNARODOWYM KALENDARZU

 

Wielkie Oczy znalazły się na jednej z 13 kart nowego kalendarza ściennego na rok 5767 według kalendarza hebrajskiego, obejmujący okres od września 2006 do września 2007. Kalendarz został wydany w języku angielskim i polskim przez amerykańsko-polską Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce i Związek Gmin Wynaniowych Żydowskich RP. Poszczególne karty przedstawiają zabytki materialnej kultury żydowskiej, głównie synagogi, a na stronie lipca 2007 (od 15 m-ca Tamuz do 15 m-ca Aw) pokazana jest frontowa elewacja wielkoockiej bóżnicy. Zdjęcie zostało wykonane przez wielkooczanina Tomasza Lorenca. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest na ochronę i upamiętnianie zabytków dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Poniżej przedstawiam kartę ze zdjęciem wielkoockiej synagogi. Zainteresowani kalendarzem i jego nabyciem znajdą niezbędne informacje na stronie http://fodz.pl/?d=2&id=189&l=pl.