Jak zachować lokalne tradycje w wielonarodowej Europie?

 

NN (praca niepodpisana)

 

Europa – nazwa naszego kontynentu pochodzi od postaci wziętej ze starożytnej greckiej mitologii (Europa to niezwykle piękna córka króla fenickiego Agenora. Zakochany Zeus porwał ją i popłynął z nią na Kretę, gdzie powiła mu trzech synów).

Wielu ludzi próbowało zjednoczyć kraje europejskie, zespalić, zharmonizować. Korzenie integracji tkwią w dalekiej przeszłości – w dziejach Cesarstwa Rzymskiego, które wtedy zajmowało znaczną część naszego kontynentu. Terytoria powiększano podbojami nowych ziem. Wszyskie te kraje podlegały procesowi unifikacji (ujednolicenia). Idea zjednoczenia długo pozostawała zamknięta w kręgu filozofów, zanim stała się celem polityki rządowej państw Europy. Po zakończeniu I wojny światowej zrodził się pomysł, by powołać międzynarodową organizację rozstrzygającą wszelkie spory przez dyskusję, a nie wojnę. W 1920 r. Liga Narodów rozpoczęła swoją działalność. Niestety nie trwała ona długo. Z kolei w 1923 r. Hrabia Coudenhove Kalergi z ruchem Paneuropejskim, postulował stworzenie „Stanów Zjednoczonych Europy”. We wrześniu 1929 r. Artistide Brian przy poparciu Gustava Stresemanna zaproponował założenie unii europejskiej w ramach Ligii Narodów. Dopiero II wojna światowa i jej przerażające skutki doprowadziły do tego, że władze dążyli do wspólnego zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju. Generał Georg Marshall wzywał państwa Europy do połączenia wysiłków na rzecz odbudowy gospodarczej. W związku z realizacją planu Marshalla utworzono Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Następnie w 1951 r. powołano Europejską Wspólotę Węgla i Stali [EWWiS]. Kolejny krok w kierunku integracji nastąpił 1 stycznia 1958 r. kiedy to na mocy „traktatów rzymskich” została powołana Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). Wymienione trzy wspólnoty tworzą podstawy dzisiejszej Unii Europejskiej, która powstała w 1993 r, na mocy „traktatu z Maastricht”. Polska także od 1 maja 2004 r. jest państwem członkowskim UE. Długo trwała integracja europejska, dużo czasu trzeba było aby zjednoczyć kraję Europy (chociaż nie wszystkie kraje należą, ale aż 25).

Państwa członkowskie prowadzą wspólną politykę zagraniczną i obronną oraz politykę wewnętrzną. UE posiada wspólny Parlament Europejski. Współpraca obejmuje również rózne dziedziny gospodarki, zwłaszcza handlu. Kraje członkowskie także wspólnie przeciwdziałają bezrobociu i dążą do poprawy warunków życia. Wspólnie podejmuje się działania na rzecz ochrony środowiska i badań naukowych oraz dąży do wyrównania poziomu szkolnictwa.

UE – kraje członkowskie mają bardzo wiele wspólnego ze sobą. Ale mimo to Unię Europejską tworzy 25 państw o różnych religiach, kulturach, tradycjach.

UE jest jedna, wspólna, nasza, ale mimo wszystko wielonarodowa. Sposób bycia Szweda różni się od sposobu bycia np. Włocha. Trudno być Europejczykiem - muzułmaninem co okazało się podczas wojny w Jugosławii.

Każdy kraj europejski posiada inne tradycje. Czy więc możemy się obawiać, że silniejsze kraje narzucą nam swoje tradycje? Raczej nie, ale można się w tym zgubić. A więc jak zachować lokalne tradycje w wielonarodowej Europie? Co zrobić, aby mimo tych wielu wspólnych cech, podporzadkowania się przepisom prawnym obowiązujących w poszczególnych państwach, nie zatracić tradycji, tak ważnych dla wielu Polaków.

Od samego istnienia nasz kraj posiadał tradycje i do tej pory ma ich sporo. Jedną z nich już nie kultywowanych było puszczanie wianków ze świecami na rzece przez panny w najkrótszą noc w roku. Dziewczyna, której wianek najszybciej płynął miała rychło wyjść za mąż. Są tradycje, które nadal są kultywowane, zarówno wśród starszych jak i młodzieży. Należą do nich m. in. kolęda. Na początku stycznia grupka osób, przebrana w anioła, diabła, pastucha, śmierć chodzi po domach przedstawiając szopki za wynagrodzeniem. W Poniedziałek wielkanocny chłopcy oblewają dziewczyny zimną wodą. W Boże Narodzenie rodzina składając sobie życzenia łamią się opłatkiem. Tradycji w Polsce jest wiele, mniej i więcej ważnych. One charakteryzują osobowość Polaków. Np. Niemcy mają inne tradycje niż Polska, niektóre są podobne, ale nie takie same.

Aby zachować lokalne tradycje w wielonarodowej Europie musimy przede wszystkim nadal je kultywować. Jesteśmy Europejczykami, ale nadal Polakami. Nie powinniśmy iść za trendami, nie możemy naszych tradycji wzorować na innych krajach, bo wtedy nasze lokalne – polskie tradycje zatracimy.