„Nowiny”, Rzeszów, 24 czerwca 2004

 

Komornik żąda pieniędzy
Macewy nadal pod stodołą

(del), 24.06.2004

WIELKIE OCZY. Nie wiadomo, kiedy uda się odzyskać kamienne macewy spod jednej ze stodół.

Pomimo polecenia sądu, właścicielka posesji w Wielkich Oczach nadal nie oddała 180 kamiennych płyt z żydowskiego cmentarza. Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie zleciła komornikowi ich odzyskanie, ale ten zażądał wniesienia opłaty egzekucyjnej 8 tys. zł.

Prokuratura stwierdziła, że nie zapłaci, ponieważ nie jest to jej obowiązkiem, a ponadto nie ma pieniędzy na ten cel. W efekcie wycofała wniosek od komornika. Teraz sprawą zajęło się Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Jego władze zamierzają wnioskować do wojewody podkarpackiego o pieniądze na opłacenie egzekucji komorniczej.