PRZYWILEJ LOKACYJNY

prywatnego miasta Wielkie Oczy z 1671 roku

Krzysztof Dawid Majus

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2014

 

 

Spis treści:

 

 

WSTĘP

FUNDACJA WSI WIELKIE OCZY

ANDRZEJ MODRZEWSKI

NADANIE PRAW MIEJSKICH

PRZYWILEJ LOKACYJNY

TEKST PRZYWILEJU

STRESZCZENIA W JĘZYKACH:

-        angielskim

-        niemieckim

-        ukraińskim

-        hebrajskim

 

CYTAT Z KSIĄŻKI:

Przywilej nadawał prawo osiedlania się w Wielkich Oczach „każdemu człowiekowi, jakiejkolwiek narodowości i stanu, czy to mieszkającemu w Królestwie czy poza jego granicami”. Co więcej, w dalszej części przywileju znajdujemy kolejne ważne ustalenie: „Ponieważ kupiectwo i handel bardzo dopomagają rozwojowi państw i miast, zezwalamy teraz i w przyszłości obywatelom tego miasta i mieszkańcom na podejmowanie wszelkiego rodzaju handlu w granicach naszego Królestwa i poza jego granicami”. Można więc śmiało stwierdzić, że dzięki Andrzejowi Modrzewskiemu, który jawi nam się nie tylko jako waleczny rycerz i wytrawny dyplomata w służbie królewskiej, lecz także jako człowiek światły i liberalny w zarządzaniu swymi włościami, Wielkie Oczy wyprzedziły o kilkaset lat obowiązujące dzisiaj w Unii Europejskiej i stanowiące podstawę jej istnienia fundamentalne prawa o swobodzie ruchu ludzi i towarów.

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem książki

mogą to uczynić na portalu

Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

w Przemyślu:

 http://www.pwin.pl 

lub pisząc na adres:

pwin@c-net.pl