WIELKOOCKIE CHEDERY

POWRÓT

 

Cheder (z hebrajskiego 'izba'), to elementarna szkoła żydowska o charakterze religijnym dla chłopców. Pierwsze chedery powstały prawie 2000 lat temu (I-II wiek n.e.). Chedery znajdowały się zazwyczaj w domu nauczyciela, zwanego mełamedem, i obejmowały 3 klasy. Klasa I dla chłopców w wieku od 3 do 5 lat, klasa II dla chłopców od 6 do 7 lat i klasa III dla chłopców od 8 do 13 lat. W chederach stosowano metodę nauczania polegającą na pamięciowym opanowaniu materiału. Uczono w nich Tory z komentarzami, modlitewnika oraz Talmudu. Obecnie chedery funkcjonują nadal w środowiskach ortodoksyjnych Żydów i często są koedukacyjne, to znaczy wspólne dla chłopców i dziewcząt.                                                                           wg Wielka Encyklopedia PWN, tom V, s. 351, W-wa 2001 

 

Chedery (zwane potocznie 'chajderami') istniały z pewnością w Wielkich Oczach od pierwszych lat, gdy osiedlili się tam Żydzi. Nie mamy jednak na ten temat żadnych konkretnych informacji. Pierwsze dokumenty potwierdzające oficjalnie istnienie chederów pochodzą z roku 1877 i z lat późniejszych i są to wykazy chederów w Jaworowie, Krakowcu i Wielkich Oczach, sporządzane przez starostwo w Jaworowie. Poniżej przytaczam te fragmenty tych wykazów, które dotyczą Wielkich Oczu.                 Centralne Archiwum Historii Narodu Żydowskiego w Jerozolimie HM2/9184.8


 

ROK 1877

 

A. Wykaz chajderów istniejących w powiecie, których urządzenie i nauczyciele (melamedzi) odpowiadają zupełnie wymogom:

 

L.p.

Gmina, gdzie jest chajder urządzony

Nr domu

Imię i nazwisko melameda

Ilość dzieci uczących się w chajderze

Uwagi

...

 

 

 

 

Niektóre z dzieci, w wieku szkolnym bedących a uczących się w powyższych chajderach, nie pobierają nauk w szkole publicznej, o czem tak Radę Szkolną miejscową, jako też i okręgową zawiadomiłem, przy załączeniu niniejszego spisu wszystkich dzieci do chajderów uczęszczających. Wszyscy wykazani tutaj mełamedzi utrzymują zakłady czysto konfesyjne i wykazali się w c.k. Starostwie odpowiednią do tego zawodu kwalifikacją.

  9

Wielkieoczy

62

Józef Erdheim

     14

10

Wielkieoczy

164

Mojżesz Feuer

       9

11

Wielkieoczy

10

Hersch Schwaber

       2

12

Wielkieoczy

4

Izrael Ettner

       9

13

Wielkieoczy

57

Leib vel Laba Hauben

     16

...

 

 

 

 

 

Jaworów, dnia 4 maja 1877, zastępca c.k. Starosty (--------------)

 

B. Wykaz chajderów przez c.k Starostwo zamkniętych:

 

L.p.

Gmina w obrębie której chajder stworzono

Nr domu

Imię i nazwisko melameda

Powody dla których chajder zamknięto

Uwaga

...

 

 

 

 

Prócz zarządzonego z urzędu zamknięcia chajderów pod l.p. 9, 10, 11 wykazanych, pociągnięto winnych do odpowiedzialności za otworzenie chajderów bez wiedzy c.k. Starostwa.

  7

Wielkieoczy

   227

Wolf Wolf

Wedle komisjonalnie przeprowadzonych oględzin lokale są ze względów sanitarno-policyjnych zupełnie nieodpowiednie

  8

Wielkieoczy

   243

Salomon Hauben

Jak wyżej

  9

Wielkieoczy

   243

Jakób Hauben

Jak wyżej

A oprócz tego chajdery te zostały bez koncesji otworzone, melamed nie wykazał się odpowiednią kwalifikacją

10

Wielkieoczy

   102

Eli Blam

Jak wyżej

11

Wielkieoczy

   154

Salomon Todt

Jak wyżej

 

Jaworów, dnia 4 maja 1877, zastępca c.k. Starosty (--------------)

 1899

 

A. Wykaz szkół żydowskich (chajderów) istniejących w powiecie pod koniec r. 1899 za pozwoleniem c.k. Starostwa, w których wyłącznie tylko nauka języka hebrajskiego i religii mojżeszowej udzielaną bywa.

 

L.p.

Imię i nazwisko utrzymującego chajder

Miejsce chajdera i numer domu

Data i liczba koncesyi

Ilość dzieci do chajdera uczęszczających

Ilość dzieci żydowskich do uczęszczania do szkół ludowych

Uwaga

obowiązanych

uczęszczających

...

 

 

 

 

 

 

 

19

Laba Hauben

Wielkieoczy

nr 7

26.2.1896

l. 2907

15

     173

154

    

20

Salomon Hauben

Wielkieoczy

nr 243

26.2.1896

l. 2907

12

 

21

Jakob Hauben

Wielkieoczy

nr 243

26.2.1896

l. 2907

15

 

22

Jonas Müller

Wielkieoczy

nr 171

26.2.1896

l. 2907

15

 

23

Mendel Segal

Wielkieoczy

nr 297

26.2.1896

l. 2907

12

 

24

Mozes Blumenfeld

Wielkieoczy

nr 227

26.2.1896

l. 2907

12

 

 

Jaworów, dnia 28 stycznia 1900, c.k. Starosta (--------------)

 1902

 

A. Wykaz szkółek żydowskich (chajderów) istniejących w powiecie za przyzwoleniem c.k. Starostwa, w których wyłącznie tylko nauka języka hebrajskiego i wiadomości religii mojżeszowej udzielaną bywa w r. 1902.

 

L.p.

Imię i nazwisko utrzymującego chajder

Nr domu

Data i liczba koncesji c.k. Starostwa

Ilość dzieci uczęszczających do każdej szkółki

Ogólna ilość dzieci izraelickich do szkół ludowych

Uwaga

obowiązanych

rzeczywiście uczęszczających

...

 

 

 

 

 

 

    

6

Laba Hauben

Wielkie oczy

7

26.2.1896

l. 2907

15

     160

100

7

Jona Müller

Wielkie oczy

171

26.2.1896

l. 2907

15

8

Mendel Segal

Wielkie oczy

297

26.2.1896

l. 2907

12

 

Mozes Blumenfeld

Wielkie oczy

227

26.2.1896

l. 2907

12

 

Jaworów, dnia 21 marca 1903, c.k. Starosta (--------------)

 1905

 

A. Wykaz szkółek żydowskich (chajderów) istniejących w roku 1905 w gminie za przyzwoleniem c.k. Starostwa, w których wyłącznie tylko nauka języka hebrajskiego i wiadomości religii mojżeszowej udzielaną bywa.

 

L.p.

Imię i nazwisko utrzymującego chajder

Nr domu

Data i liczba koncesji c.k. Starostwa

Ilość dzieci uczęszczających do każdej szkółki

Ogólna ilość dzieci izraelickich do szkół ludowych

Uwaga

obowiązanych

rzeczywiście uczęszczających

...

 

 

 

 

 

 

 

10

Josef Urim

Wielkie oczy

160

15.4.1903

l. 15569

12

100

80

11

Mozes Bank

Wielkie oczy

2

14.7.1905

l. 15305

20

 

Jaworów, dnia 14 kwietnia 1906, c.k. Starosta (--------------)

 1906

 

A. Wykaz szkółek żydowskich (chajderów) istniejących w roku 1906 za przyzwoleniem c.k. Starostwa, w których wyłącznie tylko nauka języka hebrajskiego i wiadomości religii mojżeszowej udzielaną bywa.

 

L.p.

Imię i nazwisko utrzymującego chajder

Nr domu

Data i liczba koncesji c.k. Starostwa

Ilość dzieci uczęszczających do każdej szkółki

Ogólna ilość dzieci izraelickich do szkół ludowych

Uwaga

obowiązanych

rzeczywiście uczęszczających

...

 

 

 

 

 

 

 

9

Josef Urim

Wielkie oczy

160

15.4.1903

l. 15569

12

 

 

 

Jaworów, dnia 31 grudnia 1906, c.k. Starosta (--------------)

 1907

 

A. Wykaz szkółek żydowskich (chajderów) istniejących w roku 1907 w powiecie za przyzwoleniem c.k. Starostwa, w których wyłącznie tylko nauka języka hebrajskiego i wiadomości religii mojżeszowej udzielaną bywa.

 

L.p.

Imię i nazwisko utrzymującego chajder

Nr domu

Data i liczba koncesji c.k. Starostwa

Ilość dzieci uczęszczających do każdej szkółki

Ogólna ilość dzieci izraelickich do szkół ludowych

Uwaga

obowiązanych

rzeczywiście uczęszczających

...

 

 

 

 

 

 

 

1

Józef Urym

Wielkie Oczy

160

15.4.1903

l. 15569

12

     120

     100

2

Jonas Müller

Wielkie Oczy

171

 

15

3

Laba Hauben

Wielkie Oczy

15

 

15

4

Mendel Segal

Wielkie Oczy

297

 

12

5

Mozes Blumenfeld

Wielkie Oczy

227

 

12

 

Jaworów, dnia 2 marca 1908, c.k. Starosta (--------------)


 

W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej istniały w Wielkich Oczach trzy chedery. Były one prowadzone przez wymienionych poniżej mełamedów:

 

1. Baruch Bleiberg

2. ? Adolf

3. ? ?

POWRÓT