WIELKIE OCZY

LICZBA LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ NA TLE OGÓŁU

 

Powrót

 

Rok

Ogółem

w tym: Żydzi

Źródło

ilość

%

1765

b.d.

386

b.d.

Kleczyński Józef, Kluczycki Franciszek, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, wydaw. Akademia Umiejętności, Kraków 1898;

1785

1.040

390

37,5%

Budzyński Zdzisław, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, wydaw. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu i WSP Rzeszów, Przemyśl-Rzeszów 1993;

1799

1.086

402

37,0%

Wolski Krzysztof, Lubaczów i okolice na przełomie XVIII i XIX wieku [w:] Rocznik nr 1, Lubaczów 1967;

1870

1.688

969

57,4%

Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1995;

1880

1.976

996

50,4%

Gruiński Stanisław,  Materiały do kwestii żydowskiej w Galicyi, wydaw. Wydział Krajowy, Lwów 1910;

1890

1.952

983

50,4%

Gruiński Stanisław,  Materiały do kwestii żydowskiej w Galicyi, wydaw. Wydział Krajowy, Lwów 1910;

1900

2.119

898

42,4%

Skorowidz gminny Galicyi, wydaw. C.K. Centralna Komisya Statystyczna, Wiedeń 1907

1910

2.137

890

41,6%

Kühnel Andrzej, Zasady budowy miast małych i miasteczek, wydaw. Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, Lwów 1918;

1921

1.668

547

32,8%

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, wydaw. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1924;

1931

1.752

579

30,0%

Główny Urząd Statystyczny, 1931

1961

   773

    0

     0%

Miasta polskie w 1000-leciu, wydaw. Ossolineum, Wrocław 1967;

1999

   941

    0

     0%

Główny Urząd Statystyczny, 1999

b.d. -       brak danych

 

 

Powrót