PRENUMERATORZY

 

Lista opracowana na podstawie indeksów zamieszczonych w książkach:

 

Hebrew Subscription Lists, Berl Kagan, New York 1975

ספר הפרענומעראנטן, ברל כהן, ניו יארק, 1975

 

i

 

Sefer ha-Chatumim, Szlomo Kacaw, Petach Tikwa 1988-1993

ספר החתומים, שלמה קצב, פתח תקוה, תשמ"ז-תשנ"ב

Powrót

W XIX i na początku XX wieku wydawanie ksiąg religijnych wymagało zwykle od ich autorów dostarczenia wydawcy zaliczkowej sumy pieniędzy. Zmuszało to autora, lub działających na jego rzecz agentów, do odbycia podróży do różnych miast i miasteczek i zbierania pieniędzy od osób pragnących uiścić z góry opłatę za mającą się ukazać książkę. Nazwiska tych osób, zwanych po żydowsku „prenumeranten”, czyli prenumeratorzy, były później zamieszczone w książce wraz z nazwą miejscowości, z jakiej pochodzili. Berl Kagan z USA wykonał mrówczą pracę przeglądając setki ksiąg religijnych i opublikował indeks do nazw miejscowości występujacych w tych księgach. Jego pracę kontynuował Szlomo Kacaw z Izraela wydając kolejne tomy uzupełnień. Na podstawie sporządzonych przez nich indeksów odnalazłem w różnych bibliotekach (Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka w Jerozolimie, Biblioteka Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat-Gan i Biblioteka Miejska „Beit Ariela” w Tel Awiwie) większość (9 z 12 wymienionych) ksiąg zawierających prenumeratorów z Wielkich Oczu. Poniżej publikuję ich listę w języku oryginału, czyli hebrajskim, i w języku polskim. W wersji polskiej pominąłem tytuły grzecznościowe, które są naturalne w języku hebrajskim, lecz w języku polskim brzmią nieco sztucznie i nie wnoszą istotnych informacji (dla przykładu: המאוה"ג, czyli “światło diaspory”, występujące przed nazwiskiem wybitnych rabinów). Imiona i nazwiska prenumeratorów zweryfikowałem na podstawie wielkoockich ksiąg metrykalnych i listy uprawnionych do głosowania do sejmu galicyjskiego. W przypadkach, w których nazwisko zastąpiono wykonywaną funkcją (rabin, rzezak) dodałem w nawiasie kwadratowym właściwe nazwisko. Nazwiska, odnośnie których miałem wątpliwości co do właściwej polskiej transkrypcji, oznaczyłem znakiem zapytania. Podobnie postąpiłem w przypadku miejsc nieczytelnych lub innych wątpliwości.

 

Icchak Ajzyk ben Jakow Israel, Yesod Icchak, Żółkiew 1810-1811

יצחק איזיק בן יעקב ישראל, יסוד יצחק, זולקווא, תק"ע (5570)

Rabin [Mordechaj Herz Teomim (?)] wziął dla domu modlitwy

הרב לקח לב'המדרש

Josef Jehuda Leib

ר' יוסף יהודא ליב חה

Meir, syn Arie Leiba

ר' מאיר במו' ארי' ליב

Abraham Jehoszua, syn Israela Dowa

ר' אברהם יהושוע במו' ישראל דוב

Meir, syn Mosze Israela

ר' מאיר במו' משה ישראל

Mordechaj, syn Zalmana (lub Zeliga, lub Zeewa)

ר' מרדכי בר"ז

 

Arie Leibush ben Chaim Lipschitz, Arie Debi Ilai, Przemyśl 1874

אריה ליבוש בן חיים ליפשיץ, אריה דבי עילאי, פרעמישלא, תרל"ד (5634)

Rabin Icchak Teomim

הרב המאוה"ג מ' יצחק תאומים

Efraim Broch

ה"ר אפרים בראך

Israel Segal Ettner

המ' ר' ישראל סג"ל עטנר*

Josef Katz

הג"ר יוסף כ"ץ

Abraham Ettner dla domu modlitwy

לביהמ"ד ע"י החתן אברהם עטנר

Menasze Hauben

ה"ר מנשה חויבין

Nissan Feuer

ה"ר ניסן פייער

Okolice Wielkich Oczu

גליל ווילקאטש

Icchak Atlas z Kochanówki

ה"ר יצחק אטלאס מקאחניפקע

Jehuda Pas z Bicewa(?)

ה"ר יהודה פאס מביצעף

* W tekście oryginalnym: ענטר (Enter)

 

Abraham ben Icchak Eisenberg, Toldoth Abraham, Przemyśl 1881

אברהם בן יצחק איזנברג, תולדות אברהם, פרזעמישל, תרמ"ב (5642)

Rabin Icchak Teomim

הרב המאוה"ג מו' יצחק תאומים

Rabin Naftali Herz Teomim

הרב הג' נפתלי הירץ תאומים

Efraim Broch

ה"ר אפרים בראך

Abraham Szmuel Katz

ה"ר אברהם שמואל כ"ץ

Israel Segal Ettner

ה"ר ישראל סג"ל עטנר

Menachem Szimszon Fränkel

ה"ר מנחם שמשון פרענקיל

Meir Fränkel

ה"ר מאיר פרענקל

Zeew Wolf Goldmann

ה"ר זאב וואלף גאלדמאן

Josef Katz

הג' ר' יוסף כ"ץ

Abraham Cwi [Hochner] Szub

ה"ר אברהם צבי שו"ב

Szmuel Groch(?)

ה"ר שמואל גראך

Abraham Ettner dla domu modlitwy

לביהמ"ד ע"י החתן אברהם עטנר

Menachem Mendel Brome(?)

ה"ר מנחם מענדל בראמע

Dow Ber Weissberg

ה"ר דוב בער ווייסבערג

Menasze Hauben

ה"ר מנשה הויבין

Meir Leib Weissberg

ה"ר מאיר ליב ווייסבערג

Nissan Feuer

ה"ר ניסן פייער

Nachum Dow Mehl(?)

ה"ר נחום דוב מעהל

Abraham Hauben

ה"ר אברהם הויבען

Jehuda Cwi Weiselfanig(?)

ה"ר יהודא צבי וויזלפאניג

Mendel Friedman

ה"ר מענדיל פרידמאן

Josef Roht

ה"ר יוסף ראהט*

Cwi Weissberg

ה"ר צבי ווייסבערג

Josef Issachar Dąb (Domb)

ה"ר יוסף ישכר דוב

Mordechaj Weiss

ה"ר מרדכי ווייס

Icchak Strassberg

ה"ר יצחק שטראסבערג

Okolice Wielkich Oczu

גליל ווילקאטש

Josef Meir Strassberg

ה"ר יוסף מאיר שטראסבערג

Szmuel Ehrmann

ה"ר שמואל עהרמאן

Icchak Atlas z Kochanówki

ה"ר יצחק אטלס מקאחניפקע

Mosze Strassberg

ה"ר משה שטראסבערג

Meir Cwi Hakohen Ettner

ה"ר מאיר צבי הכהן עטנר

Jehuda Pas z Bicewa(?)

ה"ר יהודה פאס מביצעף

Menachem Strassberg

ה"ר מנחם שטראסבערג

Jekutiel Arie Strassberg

ה"ר יקותיאל ארי' שטראסבערג

Meir Cwi Bleiberg

ה"ר מאיר צבי בלאבערג

Josef Dawid Feuer

ה"ר יוסף דוד פייער

* W tekście oryginalnym: דאהט (Doht)

 

Jehoszua Heszel ben Josef Israel, Sziftej Cadikim, Jasienica 1883

יהושוע השל בן יוסף ישראל, שפתי צדיקים, ישיניצא, תרמ"ג (5643)

Rabin Naftali Herz Teomim

הרב (?) נתפתלי הירץ תאומים, אב"ד

Chaim [Hochner] Szub

ר' חיים שו"ב

Josef Meir Strassberg

ר' יוסף מאיר שטראזבערג

Jakow Hauben dla domu modlitwy

הב' יעקב הויבען לבהמ"ד

 

Uziel ben Cwi Majzels, Menora HaTehora, Lwów 1884

עוזיאל בן צבי מייזלש, מנורה הטהורה, לעמבערג, תרמ"ד (5644)

Rabin Naftali Herz Teomim

הרב ר' נפתלי הירץ תאומים אב"ד

Abraham Hauben

ר' אברהם האבין

Eliezer Schreiber

ר' אליעזר שרייבער

Abraham Fränkel

ר' אברהם פרענקיל

Zalman Richter

ר' זלמן ריכטער

Jehoszua Weintraub

ר' יהושע ווינטראב

Chaim Israel [Hochner] Szub

ר' חיים ישראל שו"ב

Josef Meir Strassberg

ר' יוסף מאיר שטראסבערג

Jakow Hauben

ה' יעקב האבין

Mordechaj Josef Roht

ר' מרדכי יוסף ראהט

Szmuel Strassberg

ר' שמואל שטראסבערג

 

Uziel ben Cwi Majzels, Etz HaDa’at Tov, Lwów 1886

עוזיאל בן צבי מייזילש, עץ הדעת טוב, לעמבערג, תרמ"ו (5646)

Rabin Naftali Herz Teomim

הרב ר' נפתלי הירץ תאומים אב"ד

Abraham Hauben

ר' אברהם האבין

Eliezer Schreiber

ר' אליעזר שרייבער

Abraham Fränkel

ר' אברהם פרנקיל

Zalman Richter

ר' זלמן ריכטער

Chaim Israel [Hochner] Szub

ר' חיים ישראל שו"ב

Josef Meir Strassberg

ר' יוסף מאיר שטראסבערג

Jehoszua Weintraub

ר' יהושע וויינטראב

Jakow Hauben

ה' יעקב האבין

Mordechaj Josef Roht

ר' מרדכי יוסף ראהט*

Szmuel Strassberg

ר' שמואל שטראסבערג

* W tekście oryginalnym: ראטה (Roth)

 

Eliezer ben Szmuel Szmelke Rokeach, Maase Rokeah Al HaTora, Lwów 1892

אלעזר בן שמואל שמלקא רוקח, מעשה רוקח על התורה, לעמבערג, תרנ"ב (5652)

Rabin Naftali Herz Teomim

הרב המאה"ג ר"כ הירץ תיאומים אג"ך

Abraham Weiss

ר' אברהם ווייס

Antschel Fränkel

ר' אנטשיל פרענקיל

Chaim Cwi Mätzger

ר' חיים צבי מעצקיר

Chaim Israel [Hochner] Szub

ר' חיים ישראל שו"ב

Josef Arie Strassberg

ר' יוסף ארי' שטראסבערג

Icchak Strassberg

ר' יצחק שטראסבערג

Leibisz Schweber

ר' ליביש שוועביר

Leib Strassberg

ר' ליב שטראסבערג

Mordechaj Dawid Weiss

ר' מרדכי דוד ווייס

Fiszel Schajer

ר' פישל שייער

Szmuel Bauer

ר' שמואל בויער

Josef Cwi Arim dla domu modlitwy

ביהמ"ד ע"י ה' יוסף צבי ארים

 

Aleksander Sender Margaliot, Torat Hara“m, Lwów 1898

אלכסנדר סענדר מרגליות, תורת הרא"מ, לעמבערג, תרנ"ח (5658)

Rabin Naftali Herz Teomim

הרהמה"ג ר' נפתלי הערץ תאומים האב"ד

Israel Halewi Ettner

ר' ישראל הלוי עטניר

Josef Strassberg

ר' יוסף שטראזבערג

Abraham Weiss

ר' אברהם ווייס

Chaim Israel [Hochner] Szub

ר' חיים ישראל שו"ב

Mechel Bauer

ר' מיכל בויער

Abraham Fränkel

ר' אברהם פרנקיל

Lejzer Strassberg

ר' לייזער שטראזברג

Abraham, syn rabina, dla (?)

הב' אברהם בהרה"ג עבור חדתק"ס

Jakow Noach Strassberg

ר' יעקב נ"ח שטראזבערג

Fiszel Schnir

ר' פישל שניר

Wolf Berisz Strassberg

הב' וואלף בעריש שטראזברג

Icchak Strassberg

ר' יצחק שטראזברג

Josef Jakow z wioski Kobylnica

הב' יוסף יעקב מכפר קאבילניצער

 

Jehuda Leib ben Israel, Nefesh Yehuda, Munkacz (1909, 1910)

יהודה ליב בן ישראל, נפש יהודה, מונקאטש, תר"ע (5670)

Rabin Naftali Cwi Teomim

הרב ר' נפתלי צבי תאומים

Lejzer [Hochner] Szub

ר' לייזער שו"ב

Mendel Munter

ר' מענדיל מיינטער

Abraham Rosenfeld

ר' אברהם רוזינפעלד

Icchak Meir Post

ר' יצחק מאיר פאסט

Israel Arim

ר' ישראל ארום

Icchak [Hochner] Szub

ר' יצחק שו"ב

Leibisz Strassberg

ר' לייבש שטראסבערג

Szlomo Goldstein

ר' שלמה ג"ש

Mosze Richter

ר' משה ריכטער

Josef [Hochner] Szub

ר' יוסף שו"ב

Mordechaj Goldmann dla domu modlitwy

ה' מרדכי גאלדמאן עבור בה"מ

Szmuel [Hochner] Szub

ר' שמואל שו"ב

Dawid [Hochner] Szub

ר' דוד שו"ב

Chaim Hirsz Mätzger

ר' חיים הירש מעציגער

Israel Roth

ר' ישראל ראטה

Hirsz Rosenfeld

ר' הירש רוזינפעלד

Mosze Merin(?)

ר' משה מערין

Mendel Fränkel

ר' מענדיל פרענקיל

Nissan Feuer

ר' ניסין פייער

Szlomo Silberstein

ר' שלמה זילבערשטיין

Mendel [Hochner] Szub

ר' מענדיל שו"ב

 

Powrót