MAPY I PLANY – WIELKIE OCZY I OKOLICA

 

Poniższe mapy i plany przedstawiają okolice Wielkich Oczu i samo miasteczko od końca XVIII wieku aż po czasy współczesne. Mapy i plany przedstawione są w układzie chronologicznym. Prezentowane na stronie fragmenty map nie zachowują oryginalnej skali. Pragnę niniejszym serdecznie podziękować Pawłowi Rydzewskiemu z Lublina i Staszkowi Baranowi z Berlina, bez pomocy których ta strona nie mogłaby powstać.

 

 

F. v. Mieg, Karte des Konigreichs Galizien und Lodomerien, 1:28 800, 1779-1782;

Autor nieznany, Mapa klucza Wielkie Oczy, bez skali, 1793; NEW!

Weimar Geographisches Institut, Topographisch-militarische Karte, 1:180 000, 1811-1815;

R. D. Gottlob, Topographische Special-Karte von Central Europa, ca. 1:200 000, 1855;

C. R. Kummerer, Administrativ Karte …, Umgebungen von Jaroslau, Radymno, Krakowiec, Przemysl und Mosciska, 1:115 200, 1855;

K.u.K. Militärgeographischen Institut, Strassen-Karte des Königreiches Galizien und Lodomerien …,  Blatt III, 1:288 000, 1868;

K.u.K. Militärgeographischen Institut, Sambor 41º 50º, 1:200 000, 1897;

K.u.K. Militärgeographischen Institut, Lubaczów, Zone 5, Kol. XXVIII, 1:75 000, 1897-99;

Komisja Fizjograficzna Akademii Umiejętności, Atlas geologiczny Galicyi, Lubaczów, pas 4, słup IX, 1:75 000, 1900;

K.u.K. Militärgeographisches Institut, Sambor 41º 50º, 1:200 000, 1914; NEW!

Generalstabes der Armee, Übersichtskarte von Mitteleuropa, 1:300 000, 1915;       

K.u.K. Militärgeographischen Institut, Lubaczów, Zone 5, Kol. XXVIII, 1:75 000, 1914-18;

Wojskowy Instytut Geograficzny, Lubaczów, pas 48, słup 36, 1:100 000, 1938;

OKH der Wehrmacht, Deutsche Heereskarte, Grossblatt 392 no, Lubaczów, 1:100 000, ok. 1940;

(Bez autora), Gromada Kobylnica Ruska, szkic odręczny, bez skali, 1944/45;

(Bez autora), Gromada Kobylnica Wołoska, szkic odręczny, bez skali, 1944/45;

(Bez autora), Gromada Skolin, szkic odręczny, bez skali, 1944/45;

Urząd Wodno-Melioracyjny w Sanoku, Województwo rzeszowskie, 1:300 000, 1946;

Sztab Generalny WP, Lubaczów, pas 48, słup 36, 1:100 000, ok. 1955;

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Powiat Lubaczów, 1:100 000, 1970;

Gienieralnyj Sztab Sowieckoj Armii, Niemirow M-34-071, 1:100 000, 1985; NEW!

Sztab Generalny Wojska Polskiego, Niemirów, M-34-71, 1:100 000, 1988; NEW!

WZK & Oddział Topograficzny Sztabu Gen. WP, Lubaczów M-34-71/72 (wydanie turystyczne), 1:100 000, 1999;

(Bez autora), Powiat Lubaczów. Gmina Wielkie Oczy, 1:25 000, 2001;

Główny Geodeta Kraju, Mapa topograficzna Polski. Lubaczów M34-71C, 1: 50000, 2001;

Ukreodezkartohrafija & DNWP „Kartohrafija”, Lwiwska obłast’. Karta awtoszlachiw, 1:250 000, 2003;

Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Województwo podkarpackie. Mapa administracyjno-samochodowa, 1:300 000, 2005;

Wydawnictwo Piętka, Województwo podkarpackie, Atlas drogowo-administracyjny. Karta 36, 1:120 000, 2005;

Wydawnictwo BiN, Województwo podkarpackie, Mapa administracyjno-turystyczna, 1:210 000, 2006;

Wszelkie prawa zastrzeżone. Mapy, ani żadna ich część, bez pisemnej zgody autora strony nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych, bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.

All rights reserved. These maps or any part of them may not, without the previous written consent of the author of this page, be used in retrievable systems or reproduced by any photographic, electronic, mechanical or other system whatsoever.

© KDM

Powrót do strony głównej