Matka Boża z Wielkich Oczu

Powrót

 

Wzmianki o kulcie Obrazu Matki Bożej Wielkoockiej, Pocieszycielki Strapionych, pochodzą z XVII wieku. Od połowy XVIII wieku jest uważany za cudowny. Jest to wierna i jedna z pierwszych kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej o wymiarach 130x94 cm, którą namalował w roku 1613 na płótnie krakowski artysta Franciszek Śmiadecki.

 

 

Powrót

Obraz przetrwał dziejowe burze najazdów tatarskich i kozackich. Zawsze otaczany był czcią i troską wyznawców, którzy skutecznie ochraniali wielkoocki Skarb. Przez ten okres nagromadzono wielką ilość drogocennych wotów, które w XIX w. zostały zagrabione przez wojska austriackie na wojnę z Napoleonem.

 

Wielka wiara w skuteczność wstawiennictwa Matki Bożej Wielkoockiej, bogata tradycja kultu i świadectwa o otrzymanych łaskach sprawiły, że podjęto starania o koronację Cudownego Obrazu, co nastąpiło 10 czerwca 1997 podczas mszy odprawionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku w Krośnie.

 

Szczegółowe opracowanie dziejów obrazu, wraz z opisem jego walorów artystycznych i religijnych znaleźć można w pracy Albina Sroki „Wielkie Oczy – sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych”.