Ośrodek dokumentacji zabytków w Warszawie

Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa

Powrót

Obiekt:                                                                                       synagoga

 

Miejscowość:                                                                             Wielkie Oczy

 

Nr hipoteczny:                                                                          działka nr 814

 

Przynależność administracyjna:                                           woj. podkarpackie, gm. Wielkie Oczy

 

Przynależność administracyjna 1.VI.1975:                        woj. rzeszowskie, pow. Jarosław

 

Właściciel:                                                                                gmina Wielkie Oczy

 

Użytkownik:                                                                              gmina Wielkie Oczy

 

Historia obiektu:                                                     

Początki Wielkich Oczu jako miasteczka sięgają drugiej połowy XVII wieku, kiedy to w roku 1671 Michał Wiśniowiecki wydaje Jędzrzejowi Modrzejowskiemu przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Wcześniej funkcjonował tu obronny dwór z bastionowymi obwałowaniami. Kościół dominikański wzniesiono w 1694 r., a parafię rzym.-kat. utworzono dopiero w XVIII wieku. W owym czasie funkcjonowała drewniana cerkiew i dwie murowane synagogi – co świadczy o licznej gminie żydowskiej. Sytuacja ta znajduje potwierdzenie w danych odnoszących się do końca XIX wieku, kiedy na 1842 ludności Wielkich Oczu 996 mieszkańców stanowili Żydzi. Obecnie istniejąca synagoga nie jest żadną ze wzmiankowanych wcześniej. Powstała prawdopodobnie na początku XX wieku jako obiekt o charakterystycznej bryle i formie, lecz bez wyraźnych i jednoznacznych cech stylistycznych. Po II wojnie światowej synagoga pozostawała nieużytkowana, w latach 60-tych pełniła funkcję magazynową i biurową, jako skład mebli, punkt skupu jaj miejscowej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Od początku lat 90-tych nieużywana i opuszczona.

 

Opis:

Sytuacja            Synagoga położona jest bezpośrednio przy głównej drodze prowadzącej z Radymna do Lubaczowa, tuż przed jej wlotem do rynku, na terenie płaskim. Sąsiadujące działki są niezabudowane i częściowo nieużytkowane.

 

Materiał             Zbudowana z cegły maszynowej spajanej zaprawą wapienną. Stropy drewniane tynkowane – trzcina na podsufitce. Więźba płatwiowo-kleszczowa, nad salą modlitw dodatkowa wieszarowa konstrukcja wzmacniająca strop. Dach czterospadowy kryty blachą. Posadzki betonowe w sieni i przyległych pomieszczeniach, w sali modlitw podłoga biała (być może ślepa pod nieistniejącą posadzkę). Schody drewniane drabiniaste jednobiegowe z poręczą mocowaną do słupków przybitych do deski policzkowej. Okna prostokątne zamknięte pełnym łukiem, pojedyncze i zdwojone ze ślusarką o podziale wielopolowym na prostokąty i promienistym w nadślemieniu. Drzwi drewniane dwuskrzydłowe płycinowe pełne i przeszklone, klepkowe i metalowe (współczesne).

 

Rzut                   Synagoga założona na planie prostokąta z sienią w osi podłużnej i symetrycznie rozmieszczonymi izbami po jej bokach. Sień prowadzi do dużej sali modlitw zajmującej całą szerokość budynku w jego wschodniej części. Nad traktem sieni jednoprzestrzenne pomieszczenie dostępne schodami przy wejściu.

 

Bryła                  Zwarta, wolnostojąca, dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, nakryta dachem czterospadowym o małym nachyleniu połaci i okapem wysuniętym przed elewacje.

 

Elewacje            Frontowa-zachodnia trzyosiowa, dwukondygnacyjna, symetryczna, na cokole, z wejściem w osi środkowej flankowanym dwiema wydatnymi lizenami. Podobne lizeny obramowują narożniki. Boczne cele przeprute zdwojonymi oknami zamkniętymi półkoliście z prostokątnym filarkiem na parterze i na piętrze. Okna posiadają półkoliste nadokienniki, a drzwi lekko profilowaną opaskę – portal, nad którym w cofniętej ścianie okulus z prostą opaską. Ścianę zamyka fryz arkadkowy o schodkowo ukształtowanej dolnej krawędzi (między lizenami), nad nim profilowany gzyms wieńczący. Boczna-północna, pięcioosiowa, dwukondygnacyjna, niesymetryczna na cokole. Trzy lewe osie tworzą wysokie, półkoliście zamknięte okna z nadokiennikami. Prawa skrajna oś wyznaczona przez prostokątny otwór drzwiowy w parterze i półkoliste okno na piętrze. Sąsiednia oś ze zdwojonymi oknami na obydwu kondygnacjach. Osie dodatkowo wyznaczają wydatne lizeny. Powtórzony jest też motyw fryzu arkadkowego i gzymsu koronującego. Szczytowa-wschodnia, jednokondygnacyjna, trzyosiowa, symetryczna z rytmem lizen i zdwojonych okien, z których środkowe o niewielkich rozmiarach umieszczone są pod samym fryzem arkadowym. Boczna-południowa, pięcioosiowa, dwukondygnacyjna, asymetryczna. Trzy wschodnie osie z dużymi oknami (jak w elewacji północnej). Oś skrajna lewa (obecnie ślepa) ze śladami zamurowania otworów okiennych na obydwu kondygnacjach. Obok okna zdwojone na parterze i I piętrze. Między 6 lizenami fryz arkadkowy i wyżej gzyms koronujący.

 

Wnętrze             Ponad połowę powierzchni zajmuje sala modlitw usytuowana we wschodniej części obiektu i pogrążona w stosunku do poziomu posadzki sieni i przyległych pomieszczeń. Górna partia jej ściany zachodniej przepruta sześcioma arkadowymi otworami w profilowanych opaskach komunikującymi z pomieszczeniem dla kobiet. W dolnej części tej ściany po obu stronach wejścia symetrycznie rozmieszczone po dwie płytkie nisze zamknięte łukiem. Sala modlitw doświetlona 9 oknami, z których zdwojone w ścianie wschodniej znajdują się we wnękach zamkniętych łukiem odcinkowym zdobionym profilowaną listwą. Ściany pod oknami zdobione prostokątnymi leżącymi płycinami utworzonymi przez profilowane listwy o narożnikach wciętych do środka. Na płaskim suficie przechodzącym ze ścian półokrągłą fasetą symetrycznie rozmieszczone rozety obramujące haki do zawieszania lamp. Dolne partie ścian obiega niska boazeria z pionowo ustawionych desek.

 

Wyposażenie    Jedynym zachowanym elementem jest prostokątna tablica z czarnego marmuru osadzona w ścianie południowej pod środkowym oknem, w profilowanej ramie z uszakami, zawierająca ryty tekst w języku jidisz [powinno być: w języku hebrajskim – dop. autora strony] oraz centralnie u góry gwiazdę Dawida podtrzymywaną przez dwa gryfy.

 

Kubatura:                                                                                   ok. 1778 m3       

 

Powierzchnia użytkowa:                                                         ok. 276 m2

 

Przeznaczenie pierwotne:                                                      dom modlitw

 

Uzytkowanie obecne:                                                               nieużytkowana

 

Prace budowlane i konserwatorskie:                  

W latach 60-tych XX w. w związku z podjęciem użytkowania wykonano nową posadzkę betonową w sieni i przyległych pomieszczeniach, wstawiono nowe drzwi, wykonano nadtynkową instalację elektryczną. W roku 1999 władze Gminy dokonały prowizorycznego zabezpieczenia pokrycia dachu w miejsce zerwanych arkuszy blachy.

 

Stan zachowania:

Zły. Mimo, iż konstrukcja ścian nie wykazuje istotnych spękań zagrożona jest więźba dachowa i strop nad salą modlitw na skutek znacznego zawilgocenia spowodowanego nieszczelnym pokryciem dachu. Duże ubytki tynku na elewacjach, zmurszała cegła. Tynki wewnętrzne zawilgocone i odparzone. Zerwana podłoga w sali modlitw. Zerwana podłoga w pomieszczeniu dla kobiet. Ubytki w oszkleniu okien. Niesprawna instalacja elektryczna.

 

Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:          

Wpisać do rejestru zabytków. Podjąć kapitalny remont.                              

 

Opracował:

Tekst, plany i rysunki – K. Szuwarowski, listopad 2000

Zdjęcia – K. Szuwarowski, sierpień 2000

 

Powrót