PIECZĘCIE INSTYTUCJI, GROMAD I GMINY WIELKIE OCZY

 

Przedstawione poniżej pieczęcie, często słabo czytelne i niewyraźne, to niekompletny zbiór pieczęci gromad, instytucji i gminy Wielkie Oczy, jaki udało mi się zgromadzić w trakcie kilkuletnich poszukiwań. Pieczęcie te pochodzą z okresu od lat 70-tych XIX wieku do połowy XX wieku. Będę wdzięczny za przesłanie mi kopii lub skanów dokumentów zawierających inne stare pieczęcie lub wyraźniejsze odciski pieczęci zamieszczonych poniżej.

KDM

 

Pieczęć

Opis

Okres

image002

PIECZĘĆ

MIASTECZKA WIELKICHÓCZ

 

W środku:

herb Ryba

Początek

lat 70-tych

XIX w.

image002

[Zbór Izraela Świętej Gminy Wielkie Oczy]

 

Gemeinde

Vorsteher

zu

Wilkotz

[Przewodniczący Gminy Wielkie Oczy]

Początek

lat 70-tych

XIX w.

image003

WIELKIE OCZY

18

1

 

(stempel pocztowy

na znaczku austriackim

z roku 1867)

Lata

70-te

XIX w.

image005

SZKOŁA POSPOLITA LUDOWA

MIASTECZKA WIELKICHÓCZ

 

W środku

herb Królestwa Galicji i Lodomerii

Koniec

lat 70-tych

XIX w.

im002

SZKOŁA LUDOWA MĘSKA

W WIELKICH OCZACH

 

W środku

herb Królestwa Galicji i Lodomerii

Początek

lat 80-tych

XIX w.

image003

URZĄD GMINNY

W WIELKICH OCZACH

 

W środku:

herb Ryba

Lata

90-te

XIX w.

WO 1900

WIELKIE OCZY

4

6

90

 

(stempel pocztowy

z roku 1890)

Lata

90-te

XIX w.

image008

WIELKIE OCZY

5.3.96

 

(stempel pocztowy

z roku 1896)

Lata

90-te

XIX w.

image012

WIELKIE OCZY

14 III 09 V1

a

 

(stempel pocztowy

z roku 1909)

Początek XX w.

ODDZIAŁ

C.K. STRAŻY SKARBOWEJ

W WIELKICH OCZACH

 

W środku:

Herb cesarskiej części Austro-Węgier

Początek XX w.

image007

ZARZĄD SZKOŁY

LUDOWEJ

4. KLASOWEJ MĘSKIEJ

w

Wielkich Oczach

Początek XX w.

image009

 

URZĄD GMINNY

MIASTECZKA

WIELKIE OCZY

 

Okres międzywojenny

image009

URZĄD

GMINNY

WIELKIE OCZY

Okres międzywojenny

image010

 

Zwierzchność gminy

Wielkie Oczy

 

Okres międzywojenny

image011

GMINA WYZNANIOWA

żydowska

w Wielkich Oczach

Okres międzywojenny

image012

"

[Jona Teomim

Przewodniczący Trybunału

Gminy Wielkie Oczy]

Okres międzywojenny

image019

KOMITET ODBUDOWY KOŚCIOŁA

w

Wielkich Oczach

Okres międzywojenny

image014

CECH RĘKODZIELNIKÓW

Jedność

w WIELKICH OCZACH

 

W środku:

Uściśnięte dłonie

Okres międzywojenny

image015

 

Cech rękodzielniczy Jedność

W WIELKICH OCZACH

 

Okres międzywojenny

image016

GEMEINDEVERWALTUNG

УПРАВА ГРОМАДИ

ВЕЛИКІ ОЧІ

Wielkie Otschy

 

W środku:

godło Trójząb

II wojna światowa

image017

МІСЬКА УПРАВА

В ВЕЛИКИХ ОЧАХ

GEMEINDE VERWALTUNG

IN WIELKIE OTSCHY

 

W środku:

godło Trójząb

II wojna światowa

image022

Zarząd Gminy

w Wielkich Oczach

pow. Lubaczów

 

W środku:

godło Orzeł

Okres powojenny

image020

Posterunek Milicji Obywatelskiej

powiatu lubaczowskiego

w Wielkich Oczach

Okres powojenny

image020

Publiczna Szkoła Powszechna

w Wielkich Oczach

 

W środku:

godło Orzeł

Okres powojenny

image019

ZARZĄD GMINY

W WIELKICH OCZACH

Okres powojenny

image020

GROMADA

Wielkie Oczy

SOŁTYS

GMINA

Wielkie Oczy

Okres powojenny

image022

GROMADA

Kobylnica - ruska

SOŁTYS

GMINA

Wielkie oczy

Okres powojenny

image024

GROMADA

Kobylnica wołoska

SOŁTYS

GMINA

Wielkie Oczy

Okres powojenny

image026

GROMADA

Potok Jaworowski

SOŁTYS

GMINA

Wielkie Oczy

Okres powojenny

image028

GROMADA

Skolin

SOŁTYS

GMINA

Wielkie Oczy

Okres powojenny

image030

GROMADA

Wólka Żmijowska

SOŁTYS

GMINA

Wielkie Oczy

Okres powojenny

image032

GROMADA

Żmijowiska

SOŁTYS

GMINA

Wielkie Oczy

Okres powojenny

image034

Przewodniczący

Gminnej Rady Narodowej

w Wielkich Oczach

pow. Lubaczów

Lata 50-te XX w.

image036

ZARZĄD GMINY

W WIELKICH OCZACH

POWIAT

LUBACZOWSKI

 

U góry:

godło Orzeł

Lata 50-te XX w.

image037

Biblioteka Publiczna Gminy

Wielkie

Oczy

Lata 50-te XX w.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Pieczęcie, ani żadna ich część, bez pisemnej zgody autora strony nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych, bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.

All rights reserved. These rubber stamps or any part of them may not, without the previous written consent of the author of this page, be used in retrievable systems or reproduced by any photographic, electronic, mechanical or other system whatsoever.

KDM