„Wielkie Oczy, widok ogólny” - A. Gajdasz  (akwarela, lata 60-te XX w.)

 

 

Widoczne od lewej: cerkiew, kościół i klasztor na wyniesieniu oraz dwór (obecnie urząd gminy).

Na pierwszym planie potok Groń.

 

Powrót