LIST MOJŻESZA MOHYŁY

DO BRACTWA STAUROPIGIALNEGO WE LWOWIE

z maja 1651 r.

Powrót


Ichmościom panom braciey

panny nayświętszey Wniebowzięcia

greckiey religiey ma być

ten list oddany

 


 

Mnie wielce miłościwi panowie

bractwa Wniebowzięcia nayświętszey panny.

 

Wielce upraszam waszmościów moiech miłościwych panów, abyście waszmoście taką przyjaźń raczyli pokazać przeciwko nas, iakąśmy doznali y pierwey po waszmościach, to iest abyście waszmość te rzeczy przyięli do schowania ile pod taki czas niebespieczny tę uczynność y przyiaźń waszmościów moich miłościwych panów gotów będę odsłużyć. Proszę y powtóre, abym to otrzymał od waszmościów, gdeż nazad niebespieczno z nimi iako waszmość sami łacno wiedzieć mogą pod taki czas. Ale o kwit proszę, ponieważ że waszmość przymą te rzeczy, tedy żeby był oddany nazad słudze memu ten, który waszmościom moim miłościwym panom dany był, żebym był odebrał rzeczy; a potem dali pan bóg zdrowie inszy się da. Proszę bardzo uczyńcie tak dobrze. Nie wątpiąc w tey mierze oddawam się łasce waszmościów moich miłościwych panów.

Data z Wielkich Oczy.

 

 

 

 

Waszmościów moich miłościwych panów życzliwy przyjaciel y sługa

 

Moyżesz Mohyła

hospodar wołoski

 

 

Treść listu przytaczam wg:

Jubilejnoje izdanie w pamiat’ 300-letniaho osnowania lwowśkoho Stawropyhijskoho Bratstwa, Lwów 1886

Kopię dokumentu uzyskałem dzięki staraniom Stanisława Barana z Kobylnicy Wołoskiej.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Oryginał przechowywany w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, Lwów, sygn. 129.1.623.

Powrót