WIELKIE OCZY - DOKUMENTY

 

 

Powrót

Przedstawione tu dokumenty, to dość przypadkowy i wyrywkowy zbiór tego, co udało mi się znaleźć w różnych archiwach.

Będę wdzięczny za poinformowanie mnie, gdzie można jeszcze znaleźć dokumenty związane z Wielkimi Oczami.

 

XVII w.

List Mojżesza Mohyły do Bractwa Stauropigialnego we Lwowie (1651)

Przywilej lokacyjny miasta Wielkie Oczy (1671)

Właścicielka Wielkich Oczu nadaje prawo warzenia piwa parochowi ze Żmijowisk (1690)

Właścicielka Wielkich Oczu nadaje ziemię parochowi ze Żmijowisk (1692)

 

XVIII w.

Lustracja miast i miasteczek województwa bełskiego (1752)

Wniosek właściciela Wielkich Oczu o obsadzenie parochii w Świdnicy (1757)

Lustracja dekanatu lubaczowskiego – Wielkie Oczy (1761)

Suplika wielkoockiej gminy żydowskiej do zarządcy dóbr (1763-6)

Wniosek właściciela Wielkich Oczu o obsadzenie parochii w Wielkich Oczach (1775)

Obrachunek dochodów folwarku wielkoockiego (1788)

 

XIX w.

Inwentarz dóbr wielkoockich (1808)

Detaksacja klucza wielkoockiego (1821)

Prośba grupy parafian do przeora klasztoru w Wielkich Oczach (1826)

Protokół wizytacji dekanalnej w greckokatolickiej parochii w Żmijowiskach (1830)

Pismo prowincjała dominikanów do przeora klasztoru w Wielkich Oczach (1853)

Dokument fundacyjny szkoły w Wielkich Oczach – baronowa Hagen i gminy katolickie (1870)

Akt fundacyjny szkoły w Wielkich Oczach – gmina żydowska (1871)

Informacja Rady Szkolnej Krajowej o założeniu szkoły w Wielkich Oczach (1872)

Pierwsza prośba wielkooczan o utrzymanie szkoły żeńskiej (1876)

Druga prośba wielkooczan o utrzymanie szkoły żeńskiej (1882)

Informacja o powołaniu ochotniczej straży pożarnej w Wielkich Oczach (1897)

 

XX w.

Pismo zarządcy majątku do przeora klasztoru w Wielkich Oczach (1910)

Rozkaz nr 1 rosyjskiego Naczelnika Powiatu Jaworowskiego (1914) NEW!

Rozkaz nr 2 rosyjskiego Naczelnika Powiatu Jaworowskiego (1914) NEW!

Rozkaz nr 3 rosyjskiego Naczelnika Powiatu Jaworowskiego (1915) NEW!

Rozkaz nr 4 rosyjskiego Naczelnika Powiatu Jaworowskiego (1915) NEW!

Rozkaz nr 5 rosyjskiego Naczelnika Powiatu Jaworowskiego (1915) NEW!

Pismo przeora do urzędu konserwatorskiego (1916)

Protokół podniesienia opłat za rzezę - gmina żydowska w Wielkich Oczach (1927)

Pismo mieszkańców Wólki Żmijowskiej w sprawie nauczania w języku ukraińskim (1927)

Pismo starosty jaworowskiego do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie (1936)

Protokół ze zmian osobowych w Judenracie wielkoockim (1942)

Pisma do starosty w sprawie żydowskich ksiąg metrykalnych (1942)

Sprawozdanie z wysiedlenia Żydów z Wielkich Oczu (1942)

Rozporządzenie o gettach w powiecie ziemskim Lwów  (1942)

Protokół sowieckiej komisji d/s zbrodni w rejonie Jaworów  (1944)

Ukonstytuowanie się zarządu świetlicy w Wielkich Oczach (1946)

Meldunek sytuacyjny strażnicy WOP w Wielkich Oczach (1946)

Rozkaz bojowy komendy WOP w Lubaczowie (1946)

Sprawozdanie sytuacyjne wielkoockiej MO za październik 1947

Informacja o wysiedleniu Żydów z Wielkich Oczu (1948)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.

Powrót do strony głównej