URSZULA MODRZEWSKA NADAJE ZIEMIĘ

PAROCHOWI w ŻMIJOWISKACH

 - z 10 KWIETNIA 1692

Powrót


Urszula z Sicina Mondrzewska, Podskarbina Nadworna

Koronna, Medycka et: et: Starościna

 

Wszem w obec y każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć będzie należało, wiadome czynię, a osobliwie Ich Mościom Panom Sukcesorom Dóbr moich dziedzicznych Żmijowiska nazwanych, iż Ja maiąc wzgląd na pobożność y pilność około Cerkwi Wielebnego Oyca Andrzeia Theodorowicza, Prezbitera teyże Cerkwi Żmijowskiey, y przytym na szczupłość gruntu do tey Cerkwi należącego, pozwalam pomienionemu Wielebnemu Oycu Andrzeiowi Theodorowiczowi ćwierć pola nazwana Hordyiowska, ze wszystkiemi do tey ćwierci przyległościami, sadami, ogrodami, łąkami, sadzawkami, y one wiecznymi czasy pomienionemu Wielebnemu Oycu Andrzeiowi Theodorowiczowi y dzieciom Jego własnym, wiecznemi czasy do zażywania daię, daruię, y od wszelkich podatków dworskich, iako też y powinności z tey ćwierci należących Dworowi uwalniam, y nazawsze wolnych czynię, które to dane Prawo odemnie, pomienionemu Wielebnemu Oycu y Sukcesorom Jego, mic(?) chcę, y zalecam, aby zawsze konserwowane było w całości. Na co dla lepszey wagi y pewności przy przyciśnieniu pieczęci moiey Ręką własną podpisuię. Działo się w Zamku Wielkoockim, Roku Tysiącznego Sześć Setnego Dziewięćdziesiątego Drugiego Dnia Dziesiątego Kwietnia

 

U. Mondrzewska

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Dokument przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Warszawa (338.619.29).

Powrót