LUSTRACJA MIAST I MIASTECZEK WOJEWÓDZTWA BEŁSKIEGO

 - z października 1752

(fragment)

Powrót


In nomine Domini Amen

Lustracya

Miast y Miasteczek Dziedzicznych Duchownych y Królewskich Woiewództwa Bełzkiego z uchwały tegoż Woiewództwa na Seymiku Gospodarskim Roku teraźnieyszego 1752 przez Ichm. Panów Lustratorów delegowanych w Roku tymże expedyowana, Die 21ma 8bris.

MIASTO Wielkie Oczy JW Imć Pana Krajczego Koronnego, a w posesyi Imć Pana Grabińskiego, cześnika nurskiego, Die 27. 8bres 1752 A.

1mo. Dom narożny Abramka Erszkowicza, rynkowy, szynkowy, wieżny.

2do. Domek Moska Szawłowicza, gdzie mieszka piekarz, rynkowy.

3tio. Dom Izraela Moszkowicza, wieżny, rynkowy, wtenczas kiedy weźmie trunku u arędarza.

4to. Plac pusty Gierszuna Idzkowicza, na którym bywał domek w rynku.

5to. Domek Stanisława Kowalskiego, rynkowy, szewca.

6to. Plac Tomasza Kicana, w rynku, pusty.

7mo. Domek Szymona Kozłowskiego, w rynku.

8vo. Dom Jonasza Partaczyńskiego, woyta, narożny na pierzei od kościoła, w rynku.

9no. Domek Jakuba Kuczprzyszynego, w rynku.

10mo. Plac Idzka Chocynieckiego, pusty, gdzie bywał dom wieżny, szynkowny.

11mo. Plac pusty Ela Gierszunowicza, gdzie bywał dom wieżny, szynkowy.

12mo. Plac pusty Erszka Mikiszyńskiego, na nim dom był wieżny i szynkowny.

                                                                                                         13tio

 

Strona tytułowa (fragment)

1-sza strona dotycząca Wielkich Oczu

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Dokument przechowywany w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, Lwów (2.1.219).

Powrót