LUSTRACJA DEKANATU LUBACZOWSKIEGO

OPIS PAROCHII WIELKOOCKIEJ

z roku 1761

 

Powrót


Wielkie Oczy. Miasteczko

 

Cerkiew wielkoocka pod tytułem S. Mikołaja w kollacyi J.W. Pana Potockiego Wojewody Kijowskiego.

 

Cerkiew wielkoocką fundował J.W. Pan Moysey Mohiła Hospodar Wołoski, na ten czas Pan Dziedziczny wielkoocki roku 1654. Do teyże cerkwi podobno tenże Pan y grunta nadał. Na grunta prawa żadnego nie ma, nikt nie wie gdzie się podziało, ale succesive Paroch po Parochu za prezentą tylko grunta trzyma. Pola wszystkiego do Cerkwi nie ma, tylko iedna ćwierć, wszerz zagonów dwanaście, wzdłuż z osiadłością i przydatkami za ogrodem stay piętnaście, y przy Cerkwi kawałek osiadłości z ogródkiem. To wszystko w wolney possesyi Parocha. Parochianów do tey Cerkwi nie ma, tylko sześćdziesiąt.

 

Skopczyzny z ćwierci bierze się po puł kopy. Tey skopczyzny nie będzie więcey, tylko kop dwanaście, ale y Polacy gdzie niektórzy daią, którzy grunta ruskie dzierżą. Po kanonie chodzącemu […] przed świętami y Praznikiem daią Parochianie albo chleb albo dwa grosza. Z ćwiercia pola podobnego Cerkiewnemu, ktoby naymował, do Dworu toć trzeba dać złł 20.

 

Paroch wielkoocki ma się mizernie, iedno dla szczupłych prowentów, a druga że więcy kieliszka niż gospodarstwa pilnuie.

 


Oryginał przechowywany Archiwum Państwowym w Przemyślu.

Powrót