SUPLIKA WIELKOOCKIEJ GMINY ŻYDOWSKIEJ

DO ADMINISTRATORA DÓBR Z RAMIENIA POTOCKICH

z lat 1763-65

 

Powrót


SUPLIKA OD KACHAŁU Y

BRACTWA WIELKOOCKIEGO

DO WM PANA Y DOBRODZIEJA MIŁOŚCIWEGO KOMMISARZA

 

 

 

I. M. I.

 

 

 

Wielmożny Panie a Najosobliwszy Protektorze y Dobrodzieju Nasz.

 

My niegodni pod nogi W. Pana Oyca y Dobrodzieja Naszego ścielemy się wraz ztą supliczką naszą upraszając miłosierdzia y litości jako dzieci od Oyca.

 

1.  Bractwo nasze, jako zwyczaj nasz, bierze od umarłych według przemożenia. Arendarz umarł, fanty my wzięli po niebojszczyku, a Arendarka nie chce się z nami pogodzić. Herżko ubogi y mizerak umarł, wzięliśmy po niem Czerwonych Złotych 8 y puł. Suplikowała Arendarka do WM Pana Dobrodzieja, że wiele wyciągamy, a z nami się do tych czas pogodzić niechce.

 

2.  Kachał y Pospólstwo nasze uprasza WM Pana y Dobrodzieja. Postanowiono było od WM Pana Dobrodzieja, aby Arendarz czopowe i szelążne, jako przeszli dawali Arendarze, trzecią część, a Arendarka do żadnej rzeczy niechce się implikować. Ona miód syci, amy nie. Ona pożytek ma ztąd, amy żadnego.

 

3.  Postanowiono od WM Pana Dobrodzieja, aby Arendarz z miodu brał trzecią część, jako prześli brali, a ona żadnej niechce brać. Sama miód syci amy nic. Ma Zięcia u siebie tysiącznego, który nic niedaje do Regestru, a hendel ma, iako y Arendarz bez te lata niedawał. Tenże iey Zięć wybiera się zwielkichocz y Arendarka zasiem nie jest tuteysza dziedziczka.

 

My, iako poddani Pańscy do śmierci będziemy y wypłacamy co na nas włożą a ona zkąd przyszła tam poydzie, a ztąd krzywdę wielką ponosimy suplikuiemy łaski y Dobroczynney Pańskiej o Rezolucyą czego się mamy my ubodzy trzymać, którzy zostaniemy podnóżkami WM Pana Dobrodzieja Miłościwego.

 

 

(...) się podpisujemy

 

Jehuda Dow, syn rebe Moszego

Jehoszua, syn rebe Dowa Bera

Meir, syn rebe Elego

Cwi Hirsz, syn rebe Gedalii

Meir, syn rebe Szrula

Abraham syn rebe Szrula

Mosze, syn rebe Szrula


Powrót

Dokument z lat 1763-1766, należący do "Archiwum Potockich z Tulczyna".

Oryginał przechowywany w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, Kijów

Mikrofilm w Centralnym Archiwum Historii Narodu Żydowskiego, Jerozolima; Ref.: HM2/7925.7