OBRACHUNEK INTRATY FOLWARKU WIELKOOCKIEGO

POŁOWY W. ROMANA

 - z 1788 roku

(fragment)

Powrót


 

Obrachunek Intraty Folwarku Wielkoockiego połowy W. Romana

Tabela wysiewu oraz krescencyi 1787 roku

Folwarku Wielkoockiego połowy

W. Romana dla explikacyi intraty

sporządzona

Żyto

Pszenica

Jęczmień

Hreczka

Owies

Groch

Konopne siemię

Ozime

Jare

korce

ćwier-tnie

korce

ćwier-tnie

korce

ćwier-tnie

korce

ćwier-tnie

korce

ćwier-tnie

korce

ćwier-tnie

korce

ćwier-tnie

korce

ćwier-tnie

Wysiewu na krescencyą 1787go podług inwentarza

47

-

8

1

3

-

24

-

39

2

94

-

1

2

1

2

Krescencya snopie roku 1787go

kopy

snopy

kopy

snopy

kopy

snopy

kopy

snopy

kopy

snopy

kopy

snopy

kopy

snopy

kopy

snopy

Eksplikacya krescencyi 1787m A.

Zwieziono do gumna w roku 1787m

235

  64

299

12

  8

20

64

8

49

-

227

15

323

30

261

35

30

-

36

-

Z wyż. wyrażonych kop namłócono y namierzono

76

10

87

2

3

1

10

3

7

1

111

2

102

3

179

1

0

1

3

2

Z wspomnianej krecencyi wysiano na rok 1788

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zostaie po odtrąceniu wysiewu na intratę

21

2

10

3

7

1

111

2

102

3

179

1

0

1

3

2

Nadsiano na krescencyą 1788 nad inwentarz

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Dokument przechowywany w Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka, Lwów (141.2.1476).

Powrót