INWENTARZ DÓBR MAJĄTKU WIELKOOCKIEGO

 z 1808 roku

(fragment)

 Powrót


Karta 1

Karta 2

Karta 10

Karta 24 (ostatnia)

 

Inwentarz

Sumariuszem dóbr Miasta Wielkich Ócz

z Przedmieściem, tudzież wsiów Zalasia,

Żmijowisk, Wulki Żmiiowskiey, Futora

i Bożej Woli

Jaśnie Wielmożnym Hrabiom Józefowi

i Leonie z Dembińskich Wielopolskim

dziedzicznych

 

Inwentarium

in ordine detaxatorum bonorum oppidi Wielkieoczy cum attinentiis Boża Wola, Żmijowiska & Żmijowska Wulka, Futor cum Zalasie in Circulo Premislense sitorum JW. Mfm Josepho & Leona de Dembinskie Comites Wielopolskie conjugum hereditariorum, in fundamento mandati Excelsi Ces. Reg. Fori Nobl. Leopol. datt. 29 febr. 808 ad Nrum 35078 per subsignatos Detaxatores in presentia Mfa Amos Jaworski Camer. Premisl., die 9a Maii 1808 assumtum.

 

Opisanie Budowli w Wielkichoczach

 

Wieżdżaiąc z Miasta przez most między okopy po lewey stronie leży:

1o Dwór z cegły murowany, w tem znayduie się pokoiów 5 z sionką od wchodu, w których drzwi podwóyne na zawiasach żelaznych z zamkiem i klamką, drzwi we wnątrz podwóynych na zawiasach żelaznych, tudzież zamkami francuskimi 5, iako i drzwi parapetowe szklanne na okopy – Pieców 3. Okien 8, w każdym po 6 tafel dużych na zimę z okiennicami na zawiasach, na lato zaś z żaluzjami z potrzebnym okuciem. – Komin murowany nad dach wyprowadzony 1, do którego drabina. – Budowa ta iest nową, murowaną, pod dachem gontowym, poręczą obwiedziona.

Zatem leży:

2o Pomieszkanie dla officialistów z drzewa sosnowego w węgły, do którego wchodząc do sionki drzwi poiedyncze na zawiasach żelaznych z zamkiem i skoblem – Z tey po prawey izba z powałą i podłogą z tarcic – Po lewey izba z alkierzem takoż i z powałą i podłogą z tarcic, pośrodku kuchnia – W całym tym pomieszkaniu okien z szafryglami i zawiaskami żelaznemi 7 – Drzwi z zamkami i zawiasami 7 – Pieców kamiennych dwa – Kominów murowanych nad dach wyprowadzonych 2. Budowla ta pobita gontami i zupełnie dobra.

Za tem:

3io Staienka z drzewa sosnowego w słupy – Pod pokryciem słomiannym o drzwiach poiedynczych z tarcic na biegunach drewnianych, z skublem żelaznym – Powałą ułożoną z żyrdzi – Budowla ta iest nowa.

Po prawej stronie leży:

4to Browar murowany, w którym:

……..

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Dokument przechowywany w Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka, Lwów (141.2.1229).

Powrót