DETAKSACJA DÓBR KLUCZA WIELKOOCKIEGO

z roku 1821

(fragment)

Powrót


Detaxacya

 

Dóbr klucza Wielkichócz, to iest Miasteczka Wielkieoczy z Przedmieściem i przysiółkiem Futor zwanym, tudzież wsiów Żmijowisk, Wulki Żmijowskiey i Skolina, w Cyrkule Przemyskim leżących, JWney Leony z Hrabiów Dembińskich Hrabiny Wielopolskiej i nieletnich sukcesorów po niegdy JW Józefie Hrabi Wielopolskim pozostałych, dziedzicznych, w moc rozporządzeń Wysokiego C.K. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego datto 8go lutego 1819 Rku pod Nrem 1831 i datto 6go sierpnia 1821 Rku pod Nrem 17300 wypadłych, na zadośćuczynienie summy 12000 złł. pol. Z prowizyami, Konwentowi Lwowskiemu OO. Dominikanów przysądzoney, przez niżey podpisanych do tego dzieła delegowanych Detaxatorów w przytomności C. K. Urzędu Komorniczego Przemyskiego na gruncie Dóbr tychże uskuteczniona.

 

 

 

 

Taxa

w Mon. Konwencyiney

 

 

 

Dochód

roczny

Szacunek

 

 

 

Złł. ryń.

Kr.

Złł. ryń.

Kr.

 

Rubryka I

Dom rezydencyonalny zupełnie zdezelowany

 

 

ö

÷

÷

÷

÷

÷

÷

ý……..

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

ø

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

   2104

 

1.

    40

2.

Dom dla Officyalistów ze Staynią i Piwniczką

    49

3.

Gorzelnia ze wszystkim i Wołownia murowana z karmnikiem, Studnią i drugą Wołownią z drzewa

1125

4.

Młyn murowany koński z Piwnicą murowaną i Sieczkarnią

  170

5.

Dom mieszkalny obszerny z Gankiem i Piwniczką przy nim

  116

6.

Kuchnia z kurnikami i Studnią

    41

7.

Staynia z Wozownią i Szczątkami Obory

    20

8.

Gumno obszerne w czworogran obmurowane

  320

9.

Areszt nowy z 2ma Bramami do Wiazdu i Ogrodzeniem ca łego Obeyścia

    31

10.

Cegielnia z Domkiem dla Strycharza

    21

11.

Młyn wodny przy Miasteczku Wielkichoczach

    60

12.

Młyn takiż na 2 kamienie w Skolinie

    80

13.

Gorzelniczka czyli raczey Karczma ze Staienką w Żmijowiskach

    15

14.

Leśniczówka w Lesie nowopostawiona

    16

 

Rubryka II

 

 

 

 

 

Prawo prezentowania Parochów rit. graeci ………………….

…….

………

…..

     200

 

 

Rubryka III

 

 

 

 

 

Zasiewy ad fundum instructum należące, jako to:

 

 

 

 

 

a.

Pszenicy korcy   40  korzec á złr  3                            120

 

 

 

 

b.

Żyta         ------ 140  ------    -----  2 kr 15                 315

 

 

 

 

c.

Jęczmienia  ------   50   ------    -----  1 kr 15                 62 kr 30

 

 

 

 

d.

Hreczki   ------   30   ------    -----  1 kr 15                  37 kr 30

 

 

 

 

 

                                 Latus efficit    …………  ….. 535……..

………

…..

   2304

 

 

…………

Treść pierwszej z czterech kart.


Oryginał znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Warszawa (662.51-54).

Powrót