ROZKAZ NR 1 NACZELNIKA POWIATU JAWORÓW

DO WÓJTÓW GMIN

PODCZAS OKUPACJI ROSYJSKIEJ

z roku 1914

Powrót


Rozkaz

Naczelnika Powiatu Jaworowskiego

 

Jaworów, 4 listopada 1914

 

№ 1.

 

Polecam wszystkim wójtom gmin powierzonego mi powiatu, aby we wskazanych terminach ściśle wypełnili moje wymienione poniżej rozporządzenia:

I.    W ciągu trzech dni zdjąć w urzędach gminnych i w innych budynkach publicznych herby austriackie, ogłoszenia poprzednich władz, a także portrety cesarza austriackiego.

II. W ciągu dwóch tygodni polecić wszystkim właścicielom instytucji handlowych, mających wywieszki w języku niemieckim, aby zamienili je na wywieszki w języku rosyjskim, przy czym zezwala się na umieszczenie, pod napisem rosyjskim, tego samego tekstu w języku polskim, jako przekładu.

III.    W ciągu siedmiu dni jak najgłębiej zakopać leżące do tej pory na polach i drogach zwłoki padłych zwierząt. Po znalezieniu takich po upływie wyznaczonego terminu, na winnych wójtów będzie nałożona kara.

IV.    Podjąć najbardziej stanowcze kroki dla zaprzestania grabieży i kradzieży, a także dla niedopuszczenia do dalszych bezprawnych działań, takich jak: dewastacja domów, dewastacja mieszkań, samowolny wyrąb lasu, rabunek i zabór zbóż oraz innych produktów.

V.  W ciągu dziesięciu dni wszystkie porzucone w rejonach gmin wozy, skrzynie amunicyjne, lawety i tym podobne przedmioty przeznaczenia wojskowego zwieźć do gmin, gdzie należy je zabezpieczyć aż do dalszego rozporządzenia.

VI.    Ogłosić ludności gminy o zaprzestaniu polowań i ściśle pilnować, aby nikt nie zajmował się polowaniem, a w przypadku stwierdzenia takich wypadków zatrzymać razem z bronią i przekazać do mojej dyspozycji.

VII.  Zabronić ludności nabywania od wojskowych niższych stopni jakichkolwiek przedmiotów i zwierząt, takich jak: obuwie, odzież, przedmioty użytku domowego, konie, krowy, itp.

VIII.    Natychmiast donosić mi o każdym zbiegłym wcześniej, a obecnie powracającym właścicielu majątku nieruchomego, popie, księdzu i pastorze.

 

 

Naczelnik Powiatu:

 

Książę A. Urusow

 


Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu; sygn. 577.12.2.