ROZKAZ NR 4 NACZELNIKA POWIATU JAWORÓW

DO WÓJTÓW GMIN

PODCZAS OKUPACJI ROSYJSKIEJ

z roku 1915

Powrót


Rozkaz

 

 

Naczelnika Powiatu Jaworowskiego

          19 marca 1915, miasto Jaworów

 

№ 4.

 

Z informacji Naczelnika Powiatu Cieszanowskiego z dnia 14‑go marca, nr 121, wynika, że w powiecie cieszanowskim pojawiły się u ludzi choroby ospy i tyfusu.

Rozkazuję wójtom gmin natychmiast podjąć niezbędne środki dla nierozprzestrzenienia się tych chorób na powiat jaworowski. Jednocześnie nakładam obowiązek ścisłego śledzenia pojawienia się jakichkolwiek oznak u ludzi i zwierząt hodowlanych i przy pierwszym pojawieniu się we wsiach donieść mi niezwłocznie, celem podjęcia odpowiednich środków dla wygaśnięcia tych chorób.

Na urzędników nakładam obowiązek ścisłego wypełniania niniejszego rozkazu, a swoją drogą o pojawieniu się chorób niezwłocznie mi donieść.

 

 

Naczelnik Powiatu

 (---)

 

 

 

 


Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu; sygn. 577.12.23.