PISMO MIESZKAŃCÓW GROMADY WÓLKA ŻMIJOWSKA

ŻĄDAJĄCE NAUCZANIA W JEZYKU UKRAIŃSKIM

z roku 1927

 Powrót


            Do

Pana Inspektora Szkolnego

w Jaworowie

 

Podpisany niżej mieszkaniec gromady Wólka Żmijowska powiatu jaworowskiego i wszyscy towarzyszący rodzice, jako prawni zastępcy swych dzieci w wieku szkolnym, wnoszą 40 deklaracji za 62 dzieci w wieku szkolnym, domagających się ukraińskiego języka wykładowego w szkole.

 

Proszę o powiadomienie zainteresowanego o podjętej w tej sprawie decyzji, na ręce podpisanego, zgodnie z postanowieniami paragrafu 12 regulaminu porządkowego.

 

Wólka Żmijowska, dnia 26 grudnia 1927

Iwan Semczak


Powrót

Oryginał w Bibliotece im. Stefanyka, Lwów, sygn. 141.2.1229