MELDUNEK SYTUACYJNY

STRAŻNICY WOJSK OCHRONY POGRANICZA w WIELKICH OCZACH

z 5 grudnia 1946

 Powrót


 

 

M.p. W. Oczy, d. 5.XII.46 r.

 

 

Meldunek sytuacyjny 157 Strażnicy

 

Dnia 4.XII.46 r. o godz. 2200 była rozpoczęta akcja bojowa na Cetynię Samą w celu zniszczenia grupy „banderowskiej”, która co nocy grasowała w wyżej wymienionej wsi. Wypad był zrobiony na podstawie doniesienia ludności cywilnej.

Zadaniem było wystawienie placówki w miejscach, którymi banda podchodzi. Cetynia Sama była uchwycona półkolem u strony wschodniej. O godz. 200 5.XII wojsko wyszło na północną część wioski.

Po zbadaniu kilku domów otrzymano wiadomość, że bandyci w składzie 4-ech byli w tych domach przed parę godzin, t.j. o godz. 1200.

O godz. 300 był okrążony dom, w którym świeciło się światło.

Wewnątrz znajdował się 1 bandyta, który słysząc szmer przy mieszkaniu chciał wyskoczyć z domu. Był zatrzymywany okrzykiem „stój, ręce do góry”.

Na ten okrzyk wypuścił dużą serię z automatu i skrył się za drzwiami.

Żołnierze strzelali w drzwi i bandyta został ciężko raniony. Po chwili zmarł.

Bandyta był ze wsi Krowica Lasowa, na imię Bosyj Iwan.

Z naszej strony strat żadnych nie było.

Zdobyto 1 P.P.Sz. A.U. No 2171.

 

Komendant 157 Strażnicy

(-----) ppr.

 

Dokument z roku 1946.

Oryginał przechowywany w Archiwum Straży Granicznej, Szczecin, sygn. 28/19, s. 13-14.


Powrót