ROZKAZ BOJOWY

KOMENDY 34 ODCINKA 8 ODDZIAŁU WOJSK OCHRONY POGRANICZA w LUBACZOWIE

z 29 grudnia 1946

 Powrót


 

 

 

ściśle tajne

Egz. Nr 1...

Wojsko Polskie

34 Odcinek 8 Oddziału W.O.P.

Nr 001124

Data 29.XII.1946 r.

 

 

ROZKAZ BOJOWY

34 Komendy Odcinka W.O.P.

 

Nr. 004

Dnia 29 grudnia 1946 r.                                                        m. Lubaczów

 

1.   Prawdopodobnie w lasach od m. Misztale do Wólka Żmijowska znajdują się „banderowcy”, skąd dokonywują wypadów na okoliczne wioski.

 

2.   Naszym zadaniem jest zniszczyć ich lub wziąć do niewoli, jak również zniszczyć naptkane bunkry. Oddziała nasz działa w dwóch grupach „A” i „B”. Grupa „A” „Grupa Manewrowa” przy 34 K.O., Grupa „B” Wielkie Oczy - każda w sile 1 - 40. Dowódca całości ppor. Ostrowski. Początek akcji: dla grupy                „A” godz. 6.00

                                                              „B” godz. 6.30

Dla obu grup łącznie z domarszem.

 

3.   a)   Grupa „A”. Dowódca ppor. Wiśniewski. Zadanie:

podejść marszem ubezpieczonym do m. Misztale i tyralierą przeczesać las w kierunku na m. Cetynia Hołodowska, dalej na Wólka Żmijowska i do godz. 9.00 osiągnąć las na linii: południowy skraj m. Cetynia Hołodowska - południowy skraj Krowica Lasowa, gdzie w tym czasie nadejdzie tyralierą z południa grupa „B”, z którą, jako dalsze, po nawiązaniu łączności wspólnie przeczesać las na wschód od m. Cetynia Hołodowska z podstawy wyjściowej droga polna z m. Lipowiec do m. Boble w ogólnym kierunku na Budomierz.

 

b)   Grupa „B”. Dowódca ppor. Błażniak. Zadanie:

przeczesać las na zachód od m. Wólka Żmijowska w kierunku m. Boble, następnie las pomiedzy Cetynią Hołodowską a m. Majdan Lipowiecki, na zachód od drogi polnej Lipowiec-Dąbrowa i do godz. 9.00 osiągnąć las na linii: południowy skraj m. Cetynia Hołodowska - południowy skraj m. Krowica Lasowa, gdzie nadejdzie z północy tyraliera grupy „A. Jako zadanie dalsze wspólnie z grupą „A” przeczesać las na wschód od m. Cetynia Hołodowska w ogólnym kierunku na Budomierz.

 

Po wykonaniu zadania grupa „A” wraca do m. Lubaczów, grupa „B” przeczesze lasy nadgraniczne w kierunku Wielkie Oczy

 

Hasło: „Karabin

Odzew: „Kraków

 

4.   Sygnały:

- spotkanie nieprzyjaciela - czerwona rakieta.

- wezwanie pomocy - kilka rakiet czerwonych.

- wskazywanie bunkrów - rakieta biała.

KOMENDANT

34 Komendy Odcinka W.O.P.

 (-) MAŃKO kpt.

Odbito w 2-ch egz.

Egz. Nr 1 D-ca 8 Oddz.

Egz. Nr 2 a/a

Dnia 29.12.1946 r.     

Dokument z roku 1946.

Oryginał przechowywany w Archiwum Straży Granicznej, Szczecin, sygn. 28/24, s. 2.


Powrót