PISMO ZARZĄDU MAJĄTKU WIELKIE OCZY

DO KONWENTU W WIELKICH OCZACH

z roku 1910

 

Powrót


 

ADWOKAT

Dr. KAROL CZERNY

WE  LWOWIE,  PL.  BERNARDYŃSKI  10

GŁÓWNY ZARZĄD DÓBR

Wielkie Oczy, Żmijowiska, Wulka Żmi-

jowska, Futory z pl.

Zarząd realności we Lwowie.

Telefon l. 700.

 

We Lwowie, dnia  19.I.1910

 

Do Wielebnego Konwentu O.O. Dominikanów

                                    we Wielkich Oczach

 

Na list z 12 b.m. wystosowany do Zarządu dóbr donoszę Wielebnemu Konwentowi z polecenia Szefa mego, że przy sposobności nabycia dóbr W. Oczy z pl. przyrzekł Szef mój wydawać Wielebnemu Konwentowi przez 6 lat, t.j. do 1 lutego 1914 (czternastego) r. corocznie po 10 sągów miar poaustryackich za opłatą zrębania.

 

Szef mój oświadczył, że bezwzględu na to, czy przyrzeczenie to ma charakter prawnego zobowiązania, czy nie, Szef mój ściśle się do tego przyrzeczenia stosuje, a to mimo rozmaitych zaszłości przy nabyciu tych dóbr.

 

Albowiem raz dane słowo ma dla niego znaczenie zobowiązania, choćby nawet prawnie nie obowiązywało.

 

Celem stwierdzenia, czy przyrzeczeniu mego Szefa w latach 1908 i 1909 w zupełności stało się zadość, odniósł się tenże do Zarządu dóbr, ażeby obliczono, ile drzewa od 1.2.1908 po dzień dzisiejszy Wielebny Konwent z lasów Wielkoockich pobrał i zapewniamy, że na wypadek, gdyby istotnie ...   

                        (brak pozostałej części)

 

 

 


Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum O.O. Dominikanów w Krakowie