PISMO GRUPY WIELKOOCKICH PARAFIAN

DO PRZEORA KONWENTU W WIELKICH OCZACH

z roku 1826

 

Powrót


 

 

 

 

Do

Przewielebnego w Bogu JM

Księdza Przeora Konwentu y

Administratora Kościoła Parafial

nego Wielkoockiego O. Ł.

 

Pokorna Proźba

od Parochian tegoż Kościoła

w Interesie jak Wewnątrz

 

 

 

Przewielebny w Bogu Mości Księże

Przeorze Konwentu y Proparochu

Kościoła Paraffialnego Wielkoockiego

O. Ł. y Dobrodzieju

Podpisani z Gromady Wielkoockiej Paraffii Obrządku Łacińskiego powziąwszy pewną wiadomość, że Dominium Miejscowe na placu Kościelnym, gdzie od dawna Szpital ubogich exystował, pozwala teraz Żydowi w tym samym mieyscu Dom zaymuiąc ten plac przed samym Kościołem stawiać, co raz a:/ zniebezpieczeństwa dla Kościoła, powtóre b:/ nie słusznego poświętnego mieysca Żydowi oddania Dziaćby się niepowinno. A nadto Dom takowy mieysce obszerne zaymie y do Kościoła przystęp trudny uczyni. Zanosiemy w tym do Przew. JM Księdza Przeora, zastępującego miejsce Parocha naszego prośbę, aby zważywszy stan przełożeń naszych mieysce poświętne do Kościoła należące w całości utrzymać starał się, y sam przekonawszy się o prawdzie, iako swoiey własności y bezpieczeństwie Kościoła budowania Żydowi na rzeczonym placu bronił y niedopuścił . Y owszym gdyby miało nastąpieć budowanie tedy Szpital, iako na swoim mieyscu niech postawiony będzie, który jusz od dawna Dominium winno było postawić

 

Którę to proźbę w Imieniu wszystkich Parochian uczynioną Rękami własnymi podpisuiemy

Datt Wielkieoczy 3 Junij 1826

 

Sikorski Woyciech Prowizor               X

Sawiński Maciey Prowizor                  X

Tomasz Sikorsky                                 X

Jendrzej Sawińsky                               X

Kazimierz Gryniewicz                         X

Antoni Gryniewicz                              X

Dobrzański Woyciech                          X

Piotr Frączkiewicz Wóyt                     X 


Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum O.O. Dominikanów w Krakowie