PISMO PROWINCJAŁA O.O. DOMINIKANÓW ZE LWOWA

DO PRZEORA KONWENTU W WIELKICH OCZACH

z roku 1853

 

Powrót


z Lwowa

Wielebnemu JMKsiędzu

Kietowiczowi

Przeorowi Konwentu Wielkooczkiego

WWKK Dominikanów

w Wielkich Oczach

 

 

Wielebny Księże Przeorze,

 

Już kilkakrotnie przychodził do mnie Schmid Opiekun małoletnich dzieci, po zmarłym Rzeźniku Naftali Cyper, iż temu się należy za brane mięso na rzecz Wielkoockiego Konwentu, bo mają na to dokument przez K. Wielczyńskiego podpisany, temu zaprzeczyć nikt nie może. Tenże dokument jest przezemnie widymowany, polecam więc K. Przeorowi aby ten dług był zaspokojony – bo co jest brane na rzecz Konwentu, ten Konwent jest obowiązany to zapłacić, inny Konwent żaden tego płacić niebędzie, jak K. Przeor dał się z tem słyszeć niech to inny zapłaci – Nakazuję to i polecam aby to było zaspokojone, bo inaczej do Wizyty jeżeli to niebędzie zupełnie zaspokojone, to skutki ztąd złe wynikłe K. Przeor sam sobie przypisze – K. Sapiński zostaje jeszcze w szpitalu.

 

Lwów, 27 stycznia 853

Zostaję życzliwym Bratem

K. Leo Ulanowski

Prowincjał

 


Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum O.O. Dominikanów w Krakowie.