PISMO STAROSTWA WE LWOWIE

DO SZEFÓW EKSPOZYTUR POWIATOWYCH I WÓJTÓW

z roku 1942

 Powrót


Generalna Gubernia                          Lwów, 25 listopada 1942

Dystrykt Galicja

Starosta powiatu ziemskiego Lwów

Wydział d/s Policji

I. Pol. 1113

 

Panowie Szefowie Ekspozytur Powiatowych i Wójtowie

powiatu ziemskiego Lwów

 

Dotyczy:   Tworzenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych

                   w powiecie ziemskim Lwów

 

W oparciu o zarządzenie najwyższych władz SS i Policji Generalnej Guberni z 10 listopada 1942 (VBLGG. S. 683) o utworzeniu żydowskich dzielnic mieszkaniowych, rozporządzam do wykonania przez Panów, co następuje:

 

W powiecie ziemskim Lwów tworzy się żydowskie dzielnice mieszkaniowe w następujących miastach i gminach:

 

Gródek dla Żydów z gmin Mszana, Dobrostany, Janów, Zaszków, Gródek-miasto z Drozdowicami i Wolczuchami.

 

Jaworów dla Żydów z gmin Jaworów, Krakowiec, Wielkie Oczy, Bonów, Ożomla, Czernilawa, Twierdza, Mościska, Krukienice, Myślatycze, Sądowa Wisznia, Szkło.

 

Rudki dla Żydów z gmin Rudki, Kupnowice, Dydiatycze, Hoszany, Tuligłowy, Podzwierzyniec.

 

Szczerzec dla Żydów z gmin Szczerzec, Komarno, Krasów, Pustomyty, Sokolniki, Dawidów, Mylatyn, Lubień Wielki.

 

Bóbrka dla Żydów z gmin Bóbrka, Chlapowice Wielkie, Wybranówka, Strzeliska Nowe, Podhorodyszcze, Winniki-gmina.

 

Jaryczów Nowy i Żółkiew dla Żydów z gmin Jaryczów Nowy, Biłka Szlachecka, Zapytów, Kulików, Żółtańce, Żółkiew-gmina, Żółkiew-miasto, Turynka, Mosty Wielkie.

                                                                          - 2 -

(brak drugiej strony)


Powrót

Dokument z roku 1942.

Oryginał przechowywany w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego, Lwów; Ref.: P-24–3–156

Kopia w Instytucie Yad Vashem, Jerozolima; Ref.: M52.273