REORGANIZACJA  JUDENRATU

PISMO DO STAROSTWA WE LWOWIE

z roku 1942

 Powrót


 

 

 

Generalna Gubernia

      Dystrykt Galicja

Starosta Lwów-Powiat

Komisarz Okręgowy

                      we Lwowie

 

 

Dotyczy: Skład Judenratu

 

W porozumieniu z miejscowymi władzami Judenrat w Wielkich Oczach będzie od dnia dzisiejszego przeorganizowany, jak następuje:

 

1. Przewodniczący Judenratu

         Kolberg Dawid

 

2. Zastępca przewodniczącego

         Falik Abraham

 

3. Szef żydowskiej służby porządkowej

         Ornstein Mendel

 

4. Szef akcji roboczych

         Klang Wolf

 

5. Szef służby sanitarnej

         lekarz Strasser Stanisław

 

Zostały także mianowane na nowo:

1. Żydowska służba porządkowa    2 osoby

2. Żydowska służba sanitarna         1 osoba

3. Referat d/s akcji roboczej           2 osoby

4. Rejestr meldunkowy dla Żydów 1 osoba

5. Urząd mieszkaniowy                  1 osoba

                                    Razem        7 osób

 

 

 

 

O powyższym melduje się zarówno żandarmerii niemieckiej w Jaworowie, jak i szefowi okręgu Jaworów, panu Pasławskiemu.

 

 

 

 

Wielkie Oczy           1. 6. 1942

 

                         Przewodniczący Judenratu

                                  (D. Kolberg)

 

 

Nr 253/42

Wójt gminy Wielkie Oczy przyjmuje do wiadomości przeorganizowanie Judenratu

i nominacje na stanowiska pomocnicze

Wielkie Oczy, 2.VI.1942

Wójt

(Smutok Józef)

 

 

 

 

 


Powrót

Dokument z roku 1942.

Oryginał przechowywany w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego, Lwów; Ref.: P-24–1–390

Kopia w Instytucie Yad Vashem, Jerozolima; Ref.: M52/267