POWOŁANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

z 8 PAŹDZIERNIKA 1897

 

Powrót


 

Wysokie c.k. Namiestnictwo!

Na podstawie §19 ustawy o policji ogniowej z dnia 10 lutego1891 Dz. u. k. № 18, założyłem w miasteczku Wielkieoczy towarzystwo ochotniczej straży pożarnej, którego statut Rada gminna w Wielkich oczach uchwałą z dnia 25 września 1897 l. 65 przyjęła do wiadomości i zatwierdziła w całej osnowie.

Przedkładając Wysokiemu c.k. Namiestnictwu ten statut w 5 egz. (zał. 1, 2, 3, 4, 5), odpis dotyczącej uchwały Rady gminnej (zał. 6) i oświadczając że Towarzystwo używać będzie sygnałów, mundurów i odznak starszeństwa przepisanych przez Krajowy Związek Ochotniczych Straży pożarnych, których wzory i opisy są pod 7.) i 8.) podłączone, upraszam

Wysokie c.k. Namiestnictwo raczy to doniesienie wraz z statutem przyjąć do swej wiadomości.

W Wielkich oczach, dnia 8 października 1897

Burmistrz

S. Hagen

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

© All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.


Kopia dokumentu w posiadaniu autora strony.

Powrót