PROTOKÓŁ ŻYDOWSKIEJ GMINY WYZNANIOWEJ

W SPRAWIE PODWYŻSZENIA NIEKTÓRYCH OPŁAT

z roku 1927

 Powrót


Protokół

z dnia 22.IV.927

 

 

I.   Odczytanie ostatniego protokołu

 

II.  Uchwalono

 

Ponieważ, że od roku 922 jest drożyzna i nie podwyższamy opłaty rzezy, przeto nie jesteśmy w stanie wypłacić pensji dla Rabina i Rzeźnika, podwyższa się tymczasowo opłatę rzezi jak następująco:

 

Od kur i kaczek     5 groszy, t.j.  od 20 gr na 25 gr

     gęsi                10 groszy       od 40 gr na 50 gr      

     cieląt              50 groszy       od 1 zł 50 na 2 zł

     owce             25 groszy       od 1 zł 25 na 1 zł 50

     jałówek i krów                       od 4 zł 50 na 7 zł

 

za pomnik i za miejsce grobowe od 1 zł do 500 zł

 

Na tem posiedzenie zamknięto

Przewodniczący

Mechel Bauer

Sekretarz

Israel Sens

GMINA WYZNANIOWA

ŻYDOWSKA

W WIELKICH OCZACH

 


Powrót

Dokument z roku 1927 należący do archiwum Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego

Oryginał w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego, Lwów

Mikrofilm w Centralnym Archiwum Historii Narodu Żydowskiego, Jerozolima; Ref.: HM2/8860.4