DOKUMENT FUNDACYJNY SZKOŁY TRYWIALNEJ W WIELKICH OCZACH

z roku 1870

(pierwsza i ostatnia strona)

Powrót


Dokument fundacyjny

 

Mocą którego podpisana Ba Klementyna Hagen, wraz z gminą katolicką Wielkie Oczy i Skolin, w powiecie Jaworowskim, w obopólnym dobrowolnym porozumieniu postanowiła, jak świadczy dana protokólarna deklaracya pod dniem 13 czerwca roku 1870, do komisji przez C. K. Starostwo w Jaworowie wydelegowanej, odpis wierzytelny protokołu posiedzenia Rady Gminnej Wielkich Ócz z dnia 13-go, a Gminy Skolina z dnia 12 czerwca 1870, odbytego o zaprowadzenie w miasteczku Wielkie Oczy dla Gminy Katolickiej Wielkie Oczy i Skolin uregulowaną naukę szkolną i w tym celu strony zobowiązały się:

 

1o       Jaśnie Wiel. Baronowa Hagen oddaje swój własny dom pobudowany w Miasteczku Wielkie Oczy na szkołę, wraz z pomieszkaniem dla nauczycielek oraz obowiązuje się dostarczyć pierwotnie potrzebne do nauki szkolnej sprzęty i skromne urządzenie do pomieszkania nauczycielek.

 

2o       Dodać do szkoły ogród koło budynku szkolnego w rozległości 150 sążni pod liczbą katastralną 267, z którego podatki nauczycielki opłacać będą.

 

3o       JW. Baronowa Klementyna Hagen obowiązuje się na dotacyę szkolną kapitał tysiąc pięćset złr w.a. po upływie lat czterech, to jest od dnia 1 stycznia 1875, złożyć, od zaprowadzenia zaś szkoły aż do złożenia kapitału tego po 6/100 oprocentowywać i przypadające odsetki w kwartalnych ratach z góry nauczycielkom wypłacać.

 

 

Jako świadek Wilhelm Turczyński

Jako świadek Piotr Vogelsang

Jan Bronhard, Tomasz Świątyński, Józef Sowiński,

radni z Wielkich Ocz

Podpisałem: Sołtysik

Grzegorz  Pisarz przełożony gminy

Jędrzej Sikorski asesor

Jan Mayer

Fedko Węgierak radny

Michał Hołowaty radny

Wasyl Hawrylak przełożony gminy

Mikołaj Zbyr asesor

Podpisałem: Piotr Vogelsang


Powrót

Oryginał znajduje się w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, sygn. 178.2.143.