INFORMACJA C.K. KRAJOWEJ RADY SZKOLNEJ

W SPRAWIE FUNDACJI SZKOŁY TRYWIALNEJ

z roku 1872

 

Powrót


Gminy Wielkie Oczy i Skolin w Starostwie Jaworowskim postanowiły założyć w Wielkich Oczach szkołę trywialną i w tym celu zobowiązały się aktem fundacyjnym:

1. Ofiarowany przez Panią Klementynę baronową Hagenową na własność szkoły nowy budynek szkolny utrzymywać zawsze w dobrym stanie;

2.  Na utrzymanie nauczyciela wypłacać rocznie w kwartalnych ratach z góry: gmina Wielkie Oczy sto (100) zł, gmina Skolin zaś trzydzieści (30);

3.  Sprzęty i rekwizyta szkolne pierwotnie przez Wielmożną Klementynę baronową Hagen sprawić się mające utrzymywać w dobrym stanie, a następnie według potrzeby z własnych funduszów sprawiać, niemniej budynek szkolny własnym kosztem od ognia zabezpieczyć;

4.  Utrzymywać stróża szkolnego i wypłacać mu rocznie 12 zł w ratach kwartalnych z góry;

5.  Dostarczać rocznie na opał szkoły 6 sągów drzewa opałowego miękkiego, a to gmina Wielkie Oczy 5 sągów, gmina Skolin jeden sąg;

6.  Ofiarowały gminy Wielkie Oczy i Skolin na polepszenie dotacyi nauczyciela wszystkie swoje obligacje, a to gmina Wielkie Oczy:

1.     zapis długu państwa L. 35642 z dnia 1 marca 847 4% o wartości

       180 zł m. k

2.       24094 w kwocie  200 “

3.       64154 w wartości 10 “

4.       64155                   10 “  

5.       64159                   10 “

6.       64160                   10 “

razem wartości kapitału 420 “

       gmina Skolin

1.     zapis długu państwa  L. 24092 w wartości 50 zł m. k

2.     asygnata jednolitego długu państwa  L. 64156 w wartości  10 “ 

3.     “ 64157                    10 “

4.     “ 64158                    10 “

5.     “ 65400                      2 “ 50 gr

razem wartości kapitału  82 “ 50 gr

Do powyższej dotacji zobowiązała się gmina izraelicka w Wielkich Oczach celem utrzymania pomocnika nauczycielskiego przy szkole ludowej w Wielkich Oczach płacić rocznie sto pięćdziesiąt (150) zł w kwartalnych ratach z góry, zaś Wielmożna baronowa Hagen zobowiązała się celem urządzenia szkoły trywialnej w Wielkich Oczach i przysporzenia funduszów na jej utrzymanie:

1.  Oddać na własność szkoły nowowybudowany dom wraz z pomieszkaniem dla nauczyciela i dostarczyć pierwotnie potrzebne dla nauki sprzęty i skromne urządzenie do pomieszkania nauczyciela;

2.  Dodać do szkoły na jej własność ogród około szkoły w przestrzeni 150 [] sążni zapisany pod l. kat. 267;

3.  Złożyć na dotacyę dla nauczycieli dnia 1-go Stycznia 1875 kapitał w kwocie tysiąca pięciuset (1500) zł, zaś do dnia złożenia kapitału tego spłacać od niego 6% na rzecz dotacji nauczyciela;

Prawo prezentowania nauczycieli, nauczycielek lub pomocników przy szkole w Wielkich Oczach przysługiwać będzie Wielmożnej Klementynie baronowej Hagen. Okazaną temi ofiarami gorliwość w szerzeniu oświaty ludowej podaje się z wyrazem zasłużonego uznania do powszechnej wiadomości.

Z c.k. Rady Szkolnej Krajowej

Lwów dnia 19-go stycznia 1872

 

 

 

 

 

 


Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum Państwowym w Krakowie; Teki Schneidra s. 1681