PISMO WIELKOOCZAN

DO PRZEŁOŻONEJ ZAKONU DOMINIKANEK, KOLUMBY BIAŁECKIEJ

Z PROŚBĄ O POZOSTAWIENIE SZKOŁY ŻEŃSKIEJ

z roku 1882

Powrót


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewielebna Matko Dobrodziejko!

 

 

 

 

 

 

Przez lat dziesięć cieszyliśmy się wzrostem i postępem oświaty, która pod kierownictwem Wielebnych Sióstr Dominikanek kwitła, a wpajana nauka wzmacniana przykładném i wzorowém postępowaniem moralnie dzieci nasze kształciła.

 

Im tylko zawdzięczamy bogobojność, jaka się wszczepiła w młodzież i starszych, spokój domowy jaki u nas panuje między pospólstwem, niemniej wstrzymanie różnych nadużyć moralnie gorszących i jedność jaka panuje między tutejszemi mieszkańcami.

 

One to zdziałały przez tak krótki pobyt w miasteczku naszém. One wpajały tę miłość narodu, miłość własnego kraju i zakątka; miłość rodziców ku dzieciom i cześć dzieci ku rodzicom.

 

A dziś – dziś mamy stracić to dobro, tę łaskę, ten sztandar wiary, pod którym niejedni, a dzieci nasze ciągle czerpali otuchę dla serca w miłości Boga.

 

Prosimy więc Cię Przewielebna Matko, byś zezwoliła na dalszy pobyt Wielebnych Sióstr i byśmy nie stracili gwiazdę przewodnią religii i cnoty i by dziatwa nasza nie straciła serca napojone czystą miłością wiary.

 

Prosimy tedy o wysłuchanie prośby naszej, by pod kierownictwem Wielebnych Sióstr Dominikanek, jeżeli nie ma jak Przewielebna Matka twierdzi w zgromadzeniu takiej Siostry, któraby kwalifikacyą do udzielania nauki szkolnej posiadała – świecka nauczycielka jak i obecnie dziewczęta uczyła, a w ostatecznym razie by choć przez następujący rok szkolny tj. dopuki JW. Klementyna Br Hagen, która się tą sprawą gorliwie zajmuje, niepostara się o przydzielenie Wielebnych Sióstr innego zgromadzenia, któryby kierownictwo wyż. wspomnianej szkoły objęli.

 

Tuszymy więc sobie, że prośba nasza łaskawie wysłuchaną zostanie, podpisujemy się w pełnej ufności w Bogu –

 

Wielkie oczy, 4 lipca 1882

 

 

                                  Karol Pantel

 

                                  Antoni Kuźmiński

 

Antoni Gawlicki         August (…)

 

Jan Bronhard            L. Łukasiewicz

 

Marcin Gryniewicz

 

 

 


Powrót

Oryginał znajduje się w Archiwum Sióstr Dominikanek w Białej Niżnej; sygn. V Fd 1439.