PISMO SZEFA EKSPOZYTURY POWIATOWEJ

DO STAROSTWA WE LWOWIE

z roku 1942

 Powrót


GENERALNA GUBERNIA

DYSTRYKT GALICJA

Starostwo Lwów-Powiat

KOMISARZ OKRĘGOWY

Gródek, 12 czerwca 1942

 

 

Starostwo Lwów-Powiat

Na ręce pana dr. Beckera

 

L w ó w

ul. Sakramentek 10

 

Dot.: Wysiedlenie Żydów z Wielkich Oczu

 

Dnia 10 czerwca 1942 Żydzi zamieszkali w Wielkich Oczach zostali przeze mnie, za Pańskim zezwoleniem, wysiedleni jak następuje:

 

47 rodzin   = 168 osób do Krakowca i

74 rodziny = 274 osoby do Jaworowa.

 

Wysiedlanie Żydów przebiegło bez żadnych incydentów. Około 100 Żydów uciekło do lasów w okolicy Wielkich Oczu. Burmistrz i ukraińska policja otrzymali ode mnie polecenie, aby tych Żydów zebrać i dołączyć do ich rodzin do Krakowca i Jaworowa.

 

Przesiedlenie starych Żydów i dzieci żydowskich oraz transport towarzyszących bagaży odbył się za pomocą 31 furmanek.

 

Dzięki wysiedleniu Żydów zostało w Wielkich Oczach zwolnionych 96 domostw. Domy te są w 70-80% w stosunkowo dobrym stanie.

 

Z mojego polecenia dnia 11 czerwca 32 rodziny, które wysiedlono z poligonu koło Jaworowa, zostały przeniesione do Wielkich Oczu. Dnia 13 czerwca zostało zasiedlonych dalszych 35 aryjskich rodzin, a 15-go  kolejne 10-15 rodzin.

 

W ten sposób wszystkie domy w Wielkich Oczach, które przedtem były zasiedlone przez rodziny żydowskie, zostały zajęte przez aryjskich przesiedleńców. Domy te mają przyległe ogródki, które w większości są już obsiane warzywami. Ponadto aryjscy przesiedleńcy dysponują wolnymi 50 morgami pola pod uprawę.

 

Te rodziny, które zostały przesiedlone z poligonu otrzymają w przyszłym tygodniu kaszę gryczaną do zasiania na leżących jeszcze odłogiem polach koło Wielkich Oczu.

 

(Steyert)

Szef Ekspozytury Powiatowej

 


Powrót

Dokument z roku 1942.

Oryginał przechowywany w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego, Lwów; Ref.: P-24–1–123

Kopia w Instytucie Yad Vashem, Jerozolima; Ref.: M52/260