INFORMACJA KIEROWNIKA ŚWIETLICY W WIELKICH OCZACH

W SPRAWIE UKONSTYTUOWANIA SIĘ ZARZĄDU

z roku 1946

 Powrót


 


Powrót

Dokument z roku 1946.

Oryginał przechowywany Archiwum Państwowym w Rzeszowie