WIELKIE OCZY

Studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka

Krzysztof Dawid Majus

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2013

 

 

Spis treści:

 

PRZEDMOWA

DZIEJE WIELKICH OCZU

-        Od średniowiecza do połowy XVII wieku

-        U schyłku pierwszej Rzeczypospolitej

-        Pod rządami austriackimi

-        I wojna światowa

-        Lata międzywojenne

-        II wojna światowa

-        Czasy po II wojnie światowej

WŁAŚCICIELE WIELKICH OCZU

GMINA, PARAFIA, PAROCHIA, KAHAŁ

-        Podział administracyjny

-        Parafia greckokatolicka

-        Gmina żydowska

-        Parafia rzymskokatolicka

ZABYTKI

-        Dwór

-        Kościół i klasztor

-        Cerkiew

-        Synagoga

-        Domy wiejskie

-        Parki

-        Cmentarz greckokatolicki

-        Cmentarz żydowski

-        Cmentarz rzymskokatolicki

WSPOMNIENIA I RELACJE

-        Stanisława Cicha

-        Icchak (Issie) Hoffman

-        Machla Kantorowitch (Mania Hoffman)

-        Ryszard (Reuwen, Ryzio) Majus

-        Michał Maślij

-        Cwi Orenstein

-        Grażyna Partyka

-        Kazimierz Sawiński

-        Jadwiga Schmidt (Czerny)

-        Stanisław i Henryka Szarota (Strasser)

-        Marek Urban (Wizenblit)

-        Lea Zukerberg

ANEKSY

-        Nazwy geograficzne gminy Wielkie Oczy

-        Pruskie księgi pułkowe – I wojna światowa

-        Sprawozdanie techniczne (1917)

ŹRÓDŁA I LITERATURA

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

INDEKS OSÓB

 

Osoby zainteresowane nabyciem książki

mogą to uczynić na portalu

Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

w Przemyślu:

 http://www.pwin.pl 

lub pisząc na adres:

pwin@c-net.pl