WIDOKÓWKA-CEGIEŁKA

NA RENOWACJĘ WIELKOOCKIEGO KOŚCIOŁA

PO ZNISZCZENIACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

(wydana w latach 30-tych XX w.)

Powrót


 

Powołany przez księdza Władysława Jórasza

Komitet Odbudowy Kościoła w Wielkich Oczach

wydał kilka różnych widokówek-cegiełek,

z których dochód przeznaczony był w całości

na renowację kościoła

po zniszczeniach I wojny światowej.

Znane mi są trzy różne takie cegiełki w cenie 50 gr i 1 zł. 


Powrót