PARKI  I  OGRODY

Powrót

 

Szkic założenia ogrodowego w otoczeniu dworku szlacheckiego

(obecnie ośrodek wypoczynkowy gazownictwa)

 

 

Ogrody krajobrazowe, pochodzące z początku XIX wieku, rozplanowano na rzucie prostokąta i połączono aleją lipową z parkiem leśnym. Wzdłuż zewnętrznej osi parku i głównej drogi dojazdowej zachowały się szpalerowe nasadzenia z grabu i lipy. W centralnej części parku i w najbliższym otoczeniu ruin dworu i folwarku zachowane są resztki dąbrowy. Przeważają gatunki krajowe: dąb, lipa, klon, jesion, brzoza i grab. Struktura wiekowa drzewostanu zróżnicowana.

 

Wg ‘Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego’, Jerzy Piórecki, 1975


 

Szkic założenia ogrodowego w otoczeniu dworu obronnego

(obecnie siedziba władz gminnych)

 

 

 

 

W otoczeniu murowanego obronnego dworu z XVI stulecia oraz bastionowych fortyfikacji ziemnych zachowane są pozostałości niewielkich zadrzewień. Pochodzą one głównie z XX wieku. W obrębie fortyfikacji, na obrzeżu majdanu gospodarczego, zachowane są kwatery warzywników. Od strony wsi, na miejscu zniszczonych wcześniej fortyfikacji ziemnych, zachowały się rzędowe nasadzenia świerkowe. Część fortyfikacji, w najbliższym otoczeniu dworu, została zniwelowana w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku.

 

Wg ‘Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego’, Jerzy Piórecki, 1975

 

 

 

 

 

 

 

Powrót