C M E N T A R Z   Ż Y D O W S K I

 

Schematyczny, uproszczony plan cmentarza

Powrót - Zabytki

Powrót - Judaica

 

Cmentarz położony jest na terenie płaskim, w południowej części miasteczka przy drodze do Skolina, 200 m od rynku i synagogi.

 

Dostęp do cmentarza jest łatwy, bezpośrednio z ulicy. Obszar cmentarza wynosi 0,79 ha. Numer hipoteczny działki 830.

 

 

W praktyce cmentarz ten nie funkcjonował od końca II wojny światowej jako miejsce pochówku i całkowicie porósł chaszczami. Pozostały na nim tylko resztki kilku rozbitych macew.

 

 

 

W 1978 roku na skraju cmentarza od ulicy Krakowieckiej postawiono obelisk, w miejscu zbiorowej mogiły rozstrzelanych tu w czasie II WŚ czterdziestu jeden wielkoockich Żydów.

 

W roku 2000 tablica została zdjęta z pomnika w celu konserwacji i nie powróciła już na swoje miejsce.

 

Napis na pomniku:

 

Pomordowanym

w okresie

II Wojny

 Światowej

społeczeństwo

Wielkich Oczu

 

 

Fot.: Tomasz Wiśniewski

(marzec 1997)

 

Pod koniec roku 2000 dzięki inicjatywie księdza Kluza, poparciu lokalnych władz, Towarzystwa Ochrony nad Zabytkami, Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Muzeum w Lubaczowie oraz Służby Ochrony Zabytków z Przemyśla, a przede wszystkim dzięki przedsiębiorczości oraz zapałowi Bogdana Lisze z pobliskich Oleszyc i pomocy dzieci z miejscowego Gimnazjum, cmentarz oczyszczono ze śmieci i z zarośli. W piśmie lubaczowskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami te działania ujęto następująco:

 

„... Do końca 2000 r. ... przy przychylnej postawie lokalnej społeczności zdołano wstępnie oczyścić teren cmentarza, usunąć zakrzaczenia, co przyczyniło się do ujawnienia wielu nieznanych wcześniej zabytkowych nagrobków i spowodowało, iż całe założenie cmentarne z zabytkowym drzewostanem zyskało na czytelności. Na początku br. przewieziono na teren cmentarza odnalezione w Wielkich Oczach elementy macew (około 50 części i jedną całą płytę), które wzbogaciły jego walory zabytkowe.

 

 

Na wiosnę 2001 rozpoczęły się zakończone w maju roboty przy grodzeniu cmentarza. Od ulicy Krakowieckiej postawiono słupki murowane z cegły i metalowe przęsła z bramą i furtką, a od strony pól i zabudowań gospodarczych ogrodzono cmentarz drucianą siatką. Projekt ogrodzenia wykonał Bogdan Lisze, który także kierował robotami.

 

 

                 Ogrodzenie od frontu

Fot.: Bogdan Lisze (maj 2001)

    Ogrodzenie z tyłu i z boków

 

Całość robót została sfinansowana dzięki ofiarności następujących osób (w kolejności alfabetycznej): Renee Apsel (USA), Anita Brumer (Brazylia), Mark Landau (USA), Steve Landau (USA), Arek Majus (USA), Jadwiga Majus (Izrael), Krzysztof Majus (Izrael), Frieda Melnick (USA), Murray Stadtmauer (USA), Icchak Thaler (USA).

 

W pierwszej połowie roku 2002 na cmentarzu były już szczątki prawie osiemdziesięciu macew. Wtedy też Andrzej Trzciński, historyk sztuki i adiunkt na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie kultury artystycznej Żydów dawnej Rzeczypospolitej, przygotował i przesłał mi opracowane przez siebie materiały i zdjęcia, stanowiące profesjonalny opis cmentarza i naukowo-artystyczną analizę nagrobków wraz z ich fotografiami i katalogiem. Uznałem za stosowne zebrać te materiały i opublikować je metodą małej poligrafii, chociażby w kilkunastu egzemplarzach, po to, aby trafiły do osób najbardziej zainteresowanych tą tematyką. Ostatecznie zostało wydanych 20 ponumerowanych egzemplarzy pracy „Cmentarz żydowski w Wielkich Oczach” autorstwa Andrzeja Trzcińskiego. Większość z nich znajduje się w wyspecjalizowanych w tej tematyce ośrodkach naukowych Polski i Izraela.

Niniejszym pragnę wyrazić Andrzejowi Trzcińskiemu moje najserdeczniejsze podziękowania za bezcenną i bezinteresowną pomoc w dziele upamiętnienia również i moich przodków spoczywających na wielkoockim cmentarzu.

Do wykonania pozostały jeszcze następujące prace:

 

-Zniszczenie środkami roślinobójczymi odradzających się zarośli i wysianie trawy;

-Ustawienie tablicy informacyjnej i plakietki upamiętniającej;

-Kontynuowanie starań nad odnalezieniem i przewiezieniem na cmentarz fragmentów macew;

-Ustalenie chronologii nagrobków i nazwisk pochowanych tu osób.

-Ustawienie macew zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Powrót - Zabytki

Powrót - Judaica