BARUCH HENNER

(15.08.1842, Wielkie Oczy - 02.02.1926, Przemyśl)

Powrót

 

Baruch Henner

Fotografia z książki dr Grażyny Stojak „Śladami rodziny Hennerów. Z dziejów przemyskiej fotografii”

Znany fotograf galicyjski (znany także pod imieniem Bernard) przełomu wieków XIX i XX. Baruch Henner urodził się w Wielkich Oczach 15 sierpnia 1842 w domu o numerze 150. Jego rodzicami byli Samuel i Pesa (Pesel, Pesia) z domu Brand. Rodzina Hennerów mieszkała w Wielkich Oczach co najmniej od połowy XVIII w., gdyż pierwsza wzmianka na ich temat mówi o pradziadku Barucha, Izaaku Hennerze, urodzonym ok. roku 1750. Ojciec Barucha, Samuel (1816-1846) zmarł młodo pozostawiając żonę i trójkę synów. Wdowa związała się wkrótce z Gabrielem Goldbergiem opuszczając wraz z synami Wielkie Oczy i przenosząc się do Przemyśla.

 

Baruch Henner był żonaty z Miną (zm. 1913); mieli dwóch synów Jakuba Jeremiasza (1862-1928) i Berla (1866-1913). Baruch w młodości uczęszczał do szkoły religijnej. Nie przeszkadzało mu to jednak podjąć nauki w szkole świeckiej i jednocześnie poświęcić się powstającej wtedy fotografice i grafice, w których osiągnął wybitny poziom zawodowy i artystyczny; kształcił się, między innymi, u słynnego francuskiego fotografa Louisa Lumiére’a. Jego prace były znane także za granicą. Nosił zaszczytny tytuł Nadwornego Fotografa wiedeńskiego dworu cesarsko-królewskiego. Zdobywał medale za swe prace na wystawach w Wiedniu (1873), Londynie (1874) i Lwowie (1877). Baruch Henner zmarł 2 lutego 1926 w Przemyślu.

 

Poza poświęceniem się fotografice Baruch Henner prowadził także ożywioną działalność społeczną. Od roku 1885 zasiadał w Radzie Miejskiej Przemyśla. Pełnił również funkcję asesora i honorowego dyrektora miejskiej kasy oszczędności. Był szanowanym obywatelem i działaczem miejskim, znanym ze swej uczciwości i nieprzekupności.

 

Pierwszy zakład fotograficzny Barucha Hennera powstał w roku 1864 w Przemyślu przy rynku, a tuż przed końcem wieku przeniesiony został na ulicę Mickiewicza 6. W roku 1890 syn Barucha, Berl (znany także, podobnie jak ojciec, jako Bernard) Henner, utworzył filię przemyskiego zakładu w Jarosławiu przy ulicy Krakowskiej. U Hennera fotografował się cały jarosławski establishment. Był to jeden z najbardziej profesjonalnych i najdłużej działających zakładów w mieście. W roku 1906 Berl przeniósł się do Krakowa, gdzie także założył zakład fotograficzny „Maria” (ul. Zgoda 1, później ul. Szewska 27). Starszy brat Berla, Jakub Jeremiasz, był założycielem dobrze prosperującego zakładu fotograficznego we Lwowie przy Akademickiej 18 (od 1886) oraz zakładu w Wiedniu, który jednak szybko upadł.

 

Znaki firmowe Hennerów zamieszczane na rewersach zdjęć

B. Henner - Przemyśl

B. Henner - Jarosław

B. Henner - Kraków

J. Henner - Lwów

Notka opracowana na podstawie książki dr Grażyny Stojak „Śladami rodziny Hennerów. Z dziejów przemyskiej fotografii”, MNZP, Przemyśl 2006, towarzyszącej wystawie „Śladami rodziny Hennerów” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, oraz na podstawie własnych badań autora.