WIELKIE OCZY LUDZIE

 

Właściciele majątku:

 

Przytaczam tu jedynie krótkie wzmianki

o właścicielach wielkoockiego majątku.

Pełniejszą informację na ich temat można

znaleźć w książce Wielkie Oczy,

wydanej w roku 2013

przez PWIN w Przemyślu.

Wiek XVI:

Miękiccy

Wiek XVII:

Piotr Mohyła

Mojżesz Mohyła

Anna Potocka (z Mohyłów)

Andrzej Modrzewski

Urszula Modrzewska

Elżbieta Łaszcz

Aleksander Michał Łaszcz

Wiek XVIII:

Józef Antoni Łaszcz

Anna Potocka (z Potockich)

Franciszek Salezy Potocki

Stanisław Szczęsny Potocki

Adam Poniński

Lewicki

Placyd Roman

Fabian Roman

Wiek XIX:

Józef Stanisław Wielopolski

Leona Wielopolska

Aleksander Wielopolski

Ludwik i Antonina Skarbek Borowscy

Aleksandra Horoch

Seweryn Horoch

Gustaw Adolf Hagen

Edward Hagen

Stanisław Hagen

Wiek XX:

Karol Czerny

 

Duchowni:

 

Księża obrządku wschodniego:

Grzegorz Zakałowicz

Stefan Czepetowski

Jakub Pasławski

Grzegorz Mankiewicz

Iwan Truszewicz

Wiktor Hruszkewicz

Julian Litynski

Teodozy Obuszkewicz

Iwan Pawłowski

Cyryl Obuszkewicz

Omelan Krajczyk

Eustachy Cepyński

Aleksy Holinka

Taraszewicz

Bogdan Prach

Bogdan Stepan

Jan Tarapacki

Vasile Stoica

Rabini:

Mordechaj z Kutna

Mordechaj Herc Teomim

Meir Teomim

Mordechaj Hercog

Naftali Menachem Hercog

Jakub Teomim

Izaak Teomim

Naftali Herc Teomim

Jona Teomim

Księża obrządku łacińskiego:

Andrzej Eygiert

Dominik Węgrzynowicz

Chryzostom Siegniewski

Jan Gwalbert Wilczyński

Cyprian Radzicki

Alojzy Oboniewicz

Jozafat Szmidelski

Wincenty Dubrawski

Jordan Zarzycki

Mateusz Kietowicz

Sebastian Flissowski

Aleksander Możołowski

Hiacynt Bernat

Karol Kassyl

Anioł Sosnowski

Donat Sadlejski

Józef Wala

Albert Mizera

Hiacynt Plebańczyk

Wawrzyniec Kondzielewicz

ks. Aula

Jacek Maląg

Ludwik Dziurzyński

Władysław Jórasz

Leopold Turzyński

Tomasz Murdza

Franciszek Malak

Władysław Świstowicz

Karol Jendyk

Józef Krzywda

Józef Kluz

Józef Florek

 

Inne ważniejsze osoby

związane z Wielkimi Oczami

Wiktor Chajes

Izaak Erter

Elias (Eliahu) Gottfried

Józef Grünseit

Baruch Henner

 

Stanisław Maczek

Maria Hagen-Schwerin

Andrzej Schmidt

Franciszek Śmiadecki

Michał Korybut Wiśniowiecki

Jan Sas Zubrzycki

 

Będę wdzięczny za wszelkie uzupełnienia i korekty dotyczące wymienionych powyżej osób. Informacje takie proszę przesyłać na mój adres.