ELŻBIETA ŁASZCZ z Modrzewskich

(przed 1683 – po 1720)

Powrót

Około 1694 wnosi Wielkie Oczy w posagu Antoniemu Łaszczowi

 

Córka Andrzeja Modrzewskiego z pierwszego małżeństwa,

żona Aleksandra Łaszcza, kasztelana i wojewody bełskiego.