"BRAMA KRÓLEWSKA"

שער המלך

Powrót

 

Wielkoocki rabin Mordechaj ben Szmuel napisał pierwszą z dwu części "Bramy Królewskiej" w roku 1762. Drugą ukończył dziesięć lat później. Dzieło to zostało napisane w języku hebrajskim i jest traktatem religijnym obejmującym trzynaście rozpraw teologiczno-moralnych. Każda z rozpraw związana jest z różnymi terminami i świętami kalendarza hebrajskiego. Pierwsza część zawiera siedem rozpraw, a druga sześć. Traktat poprzedzony jest wstępem autora. Tytuły wszystkich rozpraw są zaczerpnięte z Pisma, a przy niektórych z nich dodano także objaśnienie, czego dotyczą. Choć dzieło Mordechaja ben Szmuela jest poświęcone w całości zagadnieniom religijnym, to stanowi także źródło informacji o ówczesnych obyczajach panujących w wielkoockiej gminie, oraz o tragicznym wpływie wydarzeń roku 1768 (konfederacja barska, koliszczyzna) na życie miasteczka oraz o epidemii dżumy, która nastąpiła w dwa lata później.


CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Rozprawa Pierwsza

Przed nadejściem dnia wielkiego i strasznego - o miesiącu Elul

 

Rozprawa Druga

W obliczu Pana, bo nadchodzi - o Psalmach Pokutnych i o wigilii Nowego Roku

 

Rozprawa Trzecia

Bo nadchodzi, aby rządzić ziemią - o Nowym Roku

 

Rozprawa Czwarta

Trąbienie w róg - o Nowym Roku przypadającym w Sobotę

 

Rozprawa Piąta

Oczyścić was od wszystkich grzechów - o dziesięciu Dniach Pokutnych

 

Rozprawa Szósta

Przed Panem będziecie oczyszczeni - o Sądnym Dniu

 

Rozprawa Siódma

Miesiąc ten będzie dla was - obrzędy Pesachowe

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Rozprawa Pierwsza

Tak im odpowiecie: to jest ofiara Paschy

 

Rozprawa Druga

Uczynimy i będziemy posłuszni - o nadaniu Tory

 

Rozprawa Trzecia

Dziedziczny nasz dział przypadł obcym - o dniu 17 miesiąca Tamuz: pośród ucisku

 

Rozprawa Czwarta

Sieroty, nie mamy już ojca - o dniach 1 i 9 miesiąca Aw

 

Rozprawa Piąta

Cały dom Izraela będą opłakiwać ten pożar

 

Rozprawa Szósta

Pocieszenie: rok w rok


 

Pierwsza część traktatu została opublikowana po raz pierwszy w roku 1762, a druga dwanaście lat później. Ostatnie, jak dotąd, wydanie ukazało się w roku 1997. Pierwszych pięć wydań ukazało się w Żółkwi w latach 1762-1777, przy czym trzy pierwsze obejmowały tylko część pierwszą dzieła. Kolejne trzy wydania (1784-1790) wyszły we Lwowie, choć w przypadku dwóch ostatnich z nich nie wykluczona jest jako miejsce wydania Żółkiew. Następne trzy wydania (1791-1816) ukazywały się kolejno w Grodnie, w Dyhernfurcie (Brzeg Dolny) i znowu w Grodnie. Tu następuje 150-letnia przerwa. W latach 1967-1987 ukazuje się pięć wydań na przemian w Brooklynie (Nowy Jork, USA) i w Bnej-Braku w Izraelu. Cztery z tych wydań to reprinty grodzieńskiego wydania z roku 1816. Dwa kolejne, i jak dotychczas ostatnie wydania, do których dodano zarys dziejów autora, ukazały się w Kanadzie w Kirias Tosh, ortodoksyjnej dzielnicy miasteczka Boisbriand koło Montrealu, w latach 1991 i 1997.

 

Oto zestawienie znanych mi osiemnastu dotychczasowych wydań:


1.

1762, Żółkiew

Wydawnictwo:

Gerszon ben Chaim Dawid Halewi,

Dawid ben Menachem Man,

Chaim Dawid ben Aharon Segal 

Ukazała się tylko część 1-sza.

 


 

2.

1769, Żółkiew

Wydawnictwo:

Gerszon ben Chaim Dawid Halewi,

Dawid ben Menachem Man,

Chaim Dawid ben Aharon Segal 

Ukazała się tylko część 1-sza.

 


 

3.

1770, Żółkiew

Wydawnictwo:

Gerszon ben Chaim Dawid Halewi,

Dawid ben Menachem Man,

Chaim Dawid ben Aharon Segal 

Ukazała się tylko część 1-sza, licząca 80 stron.

 


 

4.

1774, Żółkiew

Wydawnictwo:

Dawid ben Menachem Man,

Chaim Dawid ben Aharon Segal,

Zew Wolf ben Gerszon Segal

Ukazały się po raz pierwszy obydwie części. 1-sza liczyła 67 stron, a druga 70.

 


 

5.

1777, Żółkiew

Wydawnictwo:

Dawid ben Menachem Man,

Chaim Dawid ben Aharon Segal,

Zew Wolf ben Gerszon Segal

Ukazały się obydwie części.

 


 

6.

1784, Lwów

Wydawnictwo:

Jehudit, żona Cwi Hirsza

 

 

 

 


 

7.

1790, Lwów lub Żółkiew

Wydawnictwo:

?

 

 

Ukazała się tylko część 1-sza, licząca 71 stron

 


 

8.

1790, Lwów lub Żółkiew

Wydawnictwo:

Mordechaj ben Chaim

Aharon ben Chaim Dawid Segal

 

Ukazały się obydwie części.

1-sza liczyła 70 stron, a druga 64.

 


 

9.

1791, Grodno

Wydawnictwo:

Jechezkel ben Nachum

 

 

Ukazały się obydwie części.

Liczyły w sumie 128 stron.

 


 

10.

1797, Dyhernfurth (Brzeg Dolny)

Wydawnictwo:

Wdowa Rachel i jej synowie Michael Szimon, Aharon i Josef, dzieci Jechiela Mechela Maja

 

Ukazały się obydwie części.

1-sza liczyła 53 stron, a druga 38+16.

 


 

11.

1816, Grodno

Wydawnictwo:

Simcha Zimel

 

 

Ukazały się obydwie części w jednym tomie. Liczył 128 stron.

 

 


 

12.

1967, Nowy Jork (Brooklyn), USA

Wydawnictwo:

Josef Weiss

 

 

Reprint grodzieńskiego wydania z roku 1816.


 

13.

1967, Bnej-Brak (Izrael)

Wydawnictwo:

Ocar haTora

 

 

Ukazała się tylko niekompletna 1-sza część (sześć rozpraw), licząca 220 stron. 


 

14.

1973, Nowy Jork (Brooklyn), USA

Wydawnictwo:

Bejt Menachem

 

 

Reprint grodzieńskiego wydania z roku 1816.

 


 

15.

1984, Bnej-Brak (Izrael)

Wydawnictwo:

Ben-Cijon Bernat

 

 

Reprint grodzieńskiego wydania z roku 1816.


 

16.

1987, Nowy Jork (Brooklyn), USA

Wydawnictwo:

Drukarnia Register

 

 

Reprint grodzieńskiego wydania z roku 1816.

 


 

17.

1991, Boisbriand (Kirias Tosh), Kanada

Wydawnictwo:

Zvi Arie Frisch

 

 

Ukazały się obydwie części w jednym tomie. Liczył on 574 strony tekstu traktatu, a ponadto zarys dziejów autora i inne dodatki.


 

18.

1997, Boisbriand (Kirias Tosh), Kanada

Wydawnictwo:

Zvi Arie Frisch

 

 

Ukazały się obydwie części w dwóch tomach. Część 1-sza 375 stron, część 2-ga 302 strony tekstu traktatu, a ponadto zarys dziejów autora i inne dodatki.

  


Powrót