JAN SAS ZUBRZYCKI

(1860 – 1935)

Powrót

 

Architekt, projektant wielkoockich budowli w latach 1917/18

 

Jan Sas Zubrzyckiwybitny polski architekt i projektant budowli z przełomu XIX i XX wieku. W latach

 

 

Sygnatura

i podpis

 

 

1878-1884 studiował na Wydziale Architektury Szkoły Politechnicznej we Lwowie. W roku 1885 obronił pracę habilitacyjną w zakresie historii architektury, zatytułowaną ‘Rozwój gotycyzmu w Polsce’. Dzięki habilitacji został mianowany docentem Politechniki Lwowskiej. W roku 1902 zostaje zaliczony w poczet członków Polskiej Akademii Umiejętności. W kwietniu 1919 zostaje profesorem zwyczajnym Katedry Historii Architektury i Estetyki Politechniki Lwowskiej.

 

W dwa lata po ukończeniu studiów rozpoczął projektowanie budowli sakralnych, a wkrótce potem także świeckich, wznoszonych głównie w Galicji. Według jego projektów wybudowano lub zmodernizowano około 60 świątyń oraz zbudowano lub przebudowano kilkadziesiąt kamienic i budynków użyteczności publicznej. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych, głównie z historii i filozofii architektury, kultury i sztuki polskiej. Zwano go ‘fanatykiem gotyku nadwiślańskiego’. Projektowane przez niego budowle były malownicze, bardzo bogate w detale zewnętrzne i posiadały skomplikowaną strukturę wewnętrzną.

 

W latach 1917/18, w ramach planowanej odbudowy Wielkich Oczu po zniszczeniach wojennych z czerwca 1915, Jan Sas Zubrzycki wykonał projekty licznych, w większości niezrealizowanych, obiektów. Do zrealizowanych i zachowanych do dziś należą synagoga oraz wiejska chata w stylu polskim przy ulicy Krakowieckiej.

 

 

Przetrwały sygnowane przez Sasa Zubrzyckiego rysunki nigdy nie wybudowanych domów, jakie miały stanąć na wielkoockim  rynku po numerami 11, 13, 14 i 16.

 

Dom narożny pod nr 11

 

Od góry: rzut przyziemia

Po lewej: widok od strony małego rynku


 

 

 

 

 

Dom pod numerem 13, widok od strony rynku

i przekrój podłużny

przez

podcień,

sklep

i skład


 

 

 

 

Dom pod numerem 14, widok od strony rynku

i przekrój podłużny

przez:

podcień,

sień

i pięterko


 

 

 

 

 

Dom narożny

pod numerem 16, widok od strony rynku i przekrój podłużny

przez:

podcień,

i ganek

Kopie rysunków zamieszczono dzięki uprzejmości Bogdana Lisze.

Powrót