GMINA WIELKIE OCZY W KSIĘGACH ADRESOWYCH

 

 

Przedstawiam poniżej znane mi księgi adresowe Galicji (do roku 1918) i Polski (okres międzywojenny 1918-1939). Kliknięcie na rok ukazania się księgi pozwoli na zapoznanie się z wpisami odnoszącymi się do miejscowości gminy Wielkie Oczy w jej międzywojennych i obecnych granicach. Szary kolor danej miejscowości oznacza, że w danej księdze nie ma odnośnych wpisów. Będę wdzięczny za ewentualne korekty i uzupełnienia.

KDM

 

 

Tytuł

Rok

Ilość haseł

z gminy WO

Wydawca i jego adres

 

Kaufmännisches Adreßbuch

für Industrie, Handel und Gewerbe

XIV. Galizien

1891

12

L. Bergmann Verlag

Wien IX

Universitätstr. 6

Jana Burgera

galicyjska

Księga Adresowa

1896

20

Lwów

Nakładem Jana Burgera i Spółki

Księga adresowa przemysłu galicyjskiego

1901

1

Krakowski Komitet I Zjazdu Przemysłowego

Kraków

Österreichischer Zentralkataster

sämtlicher

Handels- Industrie-

und Gewerbebetriebe

1903

236

Volkswirtschaftlicher Verlag Alexander Dorn

Wien

Skorowidz

przemysłowo-handlowy

Galicji

1906

26

Liga Pomocy Przemysłowej

Lwów

ul. Pańska 11

Skorowidz

przemysłowo-handlowy

Królestwa Galicyi

II wydanie

1912

38

Liga Pomocy Przemysłowej

Lwów

ul. Pańska 11

Polska.

Księga adresowa dla przemysłu,

handlu i rolnictwa

1917

0

(Księga nie obejmuje terenów Galicji)

Rudolf Mosse Verlag

Berlin-Warszawa

Księga adresowa

przemysłu, handlu i finansów

1922

0

(Księga nie zawiera wpisów z gminy Wielkie Oczy)

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Warszawa

Aleje Ujazdowskie 37

Handlowa księga adresowa

Polski i Gdańska

1923

0

(Księga nie zawiera wpisów z gminy Wielkie Oczy)

„Globus”

Towarzystwo Wydawnicze

Handlowych Ksiąg Adresowych z o. o.,

Warszawa, ul. Mokotowska 20 m. 8,

Gdańsk, Brotbänkengasse 49

(Gdańsk, Poggenpfuhl 15)

Księga adresowa Polski

(wraz z W. M. Gdańskiem)

dla handlu, przemysłu,

rzemiosł i rolnictwa

1926/7

213

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej

Sp. z o. o.

Jener. Reprez. Rudolf Mosse

Warszawa

ul. Marszałkowska 124

Księga adresowa Polski

(wraz z W. M. Gdańskiem)

dla handlu, przemysłu,

rzemiosł i rolnictwa

1928

216

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej

Sp. z o. o.

Jener. Reprez. Rudolf Mosse

Warszawa

ul. Marszałkowska 124

Księga adresowa Polski

(wraz z W. M. Gdańskiem)

dla handlu, przemysłu,

rzemiosł i rolnictwa

1929

190

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej

Sp. z o. o.

Jener. Reprez. Rudolf Mosse

Warszawa

ul. Marszałkowska 124

Księga adresowa Polski

(wraz z W. M. Gdańskiem)

dla handlu, przemysłu,

rzemiosł i rolnictwa

1930

176

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej

Sp. z o. o.

Jener. Reprez. Rudolf Mosse

Warszawa

Al. Jerozolimskie 33