S Y N A G O G A

Prezentacja – krótki film

Powrót - Zabytki

Powrót - Judaica

 

W południowej stronie rynku stoi murowana synagoga z roku 1910. Zburzona w czasie działań wojennych w czerwcu roku 1915 została odbudowana w roku 1927, głównie dzięki finansowej pomocy Eliahu Gottfrieda i innych amerykańskich Żydów, emigrantów z Wielkich Oczu, co upamiętnia znajdująca się w synagodze po dziś dzień tablica dziękczynna z czarnego marmuru z napisem w języku hebrajskim. Zabytkową wartość budowli podnosi fakt, że odbudowa synagogi została zrealizowana na podstawie projektu z roku 1917, sporządzonego przez słynnego polskiego architekta owych czasów, Jana Sasa Zubrzyckiego.

 

image003 

Fot.: Tomasz Wiśniewski  (marzec 1997)

image005 

                         Projekt z 1917                                                       Fasada bóżnicy   Widok sprzed renowacji

 

 

Przez dziesiątki lat po zakończeniu II wojny światowej ten dom modlitwy był wykorzystywany przez miejscową spółdzielnię jako magazyn, co z jednej strony doprowadziło do całkowitego zniszczenia wnętrza świątyni, ale z drugiej pozwoliło zachować jej bryłę, dzięki przeprowadzanym co jakiś czas doraźnym remontom.

 

16 czerwca 2013 ukończono kapitalny remont i renowację synagogi. Obecnie służy jako ośrodek kultury i biblioteka gminna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok z boku przed renowacją

(elewacja północna)

 

 

 

Fot.: Tomasz Wiśniewski

(marzec 1997)

Synagoga od tylu

 

W listopadzie roku 2000 została sporządzona profesjonalna dokumentacja konserwatorska obiektu, której częścią jest zamieszczony poniżej rzut z góry.

 

image004

 

 

 

 

 

 

Plan synagogi

(rzut z góry)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót - Zabytki

Powrót - Judaica